Fordon 2022

Syftet är att upphandla ett ramavtal som tillgodoser de kommunala och regionala verksamheternas behov av nya personbilar och lätta transportfordon genom ett brett modellutbud som fokuserar på förnybara drivmedel och säkerhet.

Kommande ramavtal ske ersätta det pågående ramavtalet Fordon 2018.

Om upphandlingen Fordon 2022

I samband med när ramavtalet startar kommer ett omfattande stödpaket finnas tillgängligt för upphandlande myndigheter, bland annat avropsmall med LCC-kalkyl, underlag för kravställning samt produkt- och prislistor. Det upphandlade fordonsutbudet kommer innehålla ett flertal miljöfordon som underlätta för er att nå kommunala och regionala miljömål.

Nuvarande ramavtal omfattar köp av nya personbilar, förmånsbilar och lätta transportfordon upp till 3,5 ton. Anbudsområdet förmånsbilar var ett nytt anbudsområde vid förra upphandlingen. Vid avropstillfället kan ni välja att lägga till tjänsten service av avropat fordon.

Kommande ramavtal kommer ha ett liknande upplägg och omfattning som nuvarande ramavtal.

Varför upphandlar vi fordon?

De kommunala och regionala verksamheterna är i många fall beroende av fordon, som måste upphandlas, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi samordnar inköpsbehoven i en enda stor upphandling som förhoppningsvis resulterar i lägre produktpriser, effektiviserade inköp, ger lägre administrativa kostnader och ett större utbud av miljöfordon.

Vill du vara med och påverka upphandlingsunderlaget?

Då är du varmt välkommen att vara med i vår referensgrupp! Referensgruppsarbetet är en förutsättning för att upphandlingen ska bli bra och tillgodose behovet hos de kommunala och regionala verksamheterna.

Vi ser gärna att referensgruppen innehåller en blandning av fordonsansvariga, upphandlare och brukare av fordonen och att representanter från hela Sverige deltar. Av den anledningen kan vi därför behöva begränsa medverkandet från vissa delar av Sverige om flera upphandlande myndigheter inom samma geografiska område önskar att få delta.

Gå med i referensgruppen här

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar annonsera upphandlingen under första kvartalet 2022 och vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal på plats innan pågående ramavtal löper ut den 3 februari 2023.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Fordon

Tipsa en vän

Kontaktperson

Johan Stenberg

Johan Stenberg

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
040 685 25 95
Mobil:
072 997 20 95
Skicka e-post

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom Fordon. Du får nyheter och information via e-post.