HVB Vuxna med missbruk 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende. Den är tänkt att omfatta platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av behandling och i vissa fall omvårdnad.

Detta ramavtal kommer att ersätta ramavtalet HVB vuxna med missbruk 2016. Befintligt avtal kan förlängas för att säkerställa att avtalslöshet inom området undviks.

Observera att ingen föranmälan krävs till HVB Vuxna med missbruk 2019. Alla som betalar in serviceavgiften för året då upphandlingen annonseras blir med automatik avropsberättigade.

Om upphandlingen

Målet med upphandlingen är att skapa transparens för kvalitet och pris för att underlätta valet av verksamhet vid placeringstillfället. Vi tillhandahåller därför en urvalsdatabas där jämförbar information presenteras och dokumentation från uppföljning med mera presenteras. Vi arbetar också intensivt med avtalsuppföljning och för att skapa en närmre dialog med kommuner, myndigheter och bransch för att utveckla avtalsområdet.

Upphandlingen omfattar övergripande behandlingsplacering, utredningsplacering och omvårdnadsplacering.

Vi upphandlar HVB för vuxna för att vi vet att detta är ett komplext område och en administrativt tung upphandling att genomföra och avtal att förvalta. Intresset att delta i våra nationella ramavtal inom Sociala tjänster ökar för varje upphandling vi genomför inom området. Vi har 7 års erfarenhet av upphandling och förvaltning av HVB för vuxna och vi har samlat på oss en hel del erfarenhet som vi lyfter in i kommande upphandling.

Avropsberättigade kunder

Samtliga kommuner är avropsberättigade till HVB Vuxna med missbruk 2019. En avropsanmälan krävs inför första avropet på avtalet.

Tidsplan

Upphandlingen är nu avslutad. De som är intresserade av att veta vilka verksamheter som antagits i upphandlingen kan höra av sig till upphandlingens kontaktperson. Avtalet kommer vara på plats efter att nuvarande avtal har löpt ut, vilket innebär att avtalsstarten blir den 15 september 2021.

I samband med avtalsstarten skapas en avtalssida innehållandes bland annat avropsvägledning och information om inloggning till urvalsdatabasen. Urvalsdatabasen är ett användarvänligt tekniskt stöd för att underlätta matchningsprocessen vid placering. Med anledning av de problem som funnits i nuvarande urvalsdatabas så har en ny urvalsdatabas tagits fram för detta ramavtal. Sökfunktioner, användarvänlighet och en mer uppdaterad information om varje verksamhet kommer därmed att uppfattas som avsevärt bättre för ramavtalet HVB Vuxna med missbruk 2019.

Vi kommer också informera Sveriges kommuner om avtalslanseringen via utskicket Avtalsnytt som skickas ut i samband med avtalsstarten.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Johan Stenberg

Johan Stenberg

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
040 685 25 95
Mobil:
072 997 20 95
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.