Konsulentstödd familjehemsvård 2019

Syftet med upphandlingen är att ta fram ett ramavtal för att tillgodose kommunernas behov av externa placeringar i konsulentstödd familjehemsvård. Upphandlingen görs i eget namn, vilket betyder att Inköpscentralen kommer att vara avtalspart och ansvarar för den allmänna uppföljningen av ramavtalet. Vi arbetar för att skapa en närmre dialog med kommuner, myndigheter och bransch för att utveckla avtalsområdet.

Kommande avtal ska ersätta nuvarande ramavtal Konsulentstödd familjehemsvård 2016. Befintligt avtal kommer att förlängas för att säkerställa att avtalslöshet inom området undviks.

Aktuell status 2021-04-01

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 26 mars att det inkommit en ansökan om överprövning av upphandlingen Konsulentstödd familjehemsvård 2019 till domstolen. Ansökan avser samtliga anbudsområden. Inköpscentralen är därför tills vidare förhindrad att ingå avtal. Målnummer 6799-21.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar externa placeringar i konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-17 år samt vuxna.

Vi har valt att upphandla konsulentstödd familjehemsvård för att underlätta för våra kunders arbete, då denna typ av upphandlingar är komplex och resurskrävande. Vi har arbetat inom området i flera år och har byggt upp specialistkompetens. Vi jobbar för att underlätta valet av verksamhet vid placeringstillfället efter individens behov. Vi tillhandahåller också en urvalsdatabas där jämförbar information och dokumentation från uppföljning med mera presenteras.

Observera att ingen föranmälan krävs till Konsulentstödd familjehemsvård 2019. Alla som betalar in serviceavgiften för året då upphandlingen annonseras blir med automatik avropsberättigade.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är överprövad.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Marta Ivis

Marta Ivis

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 55 49
Mobil:
072 889 91 70
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.