Adda

Tryckta och digitala läromedel 2022

Dessa två upphandlingar ska resultera i ramavtal för de tryckta och digitala läromedel som används i det pedagogiska arbetet i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, SFI och vuxenutbildningar. Läromedel på både svenska och utländska språk omfattas av upphandlingen.

Detta upphandlingsuppdrag är indelat i två separata upphandlingar. De kommer genomföras av samma upphandlingsteam och planerad avtalsstart är samma för båda ramavtalen. De kommande avtalen ska tillsammans ersätta det befintliga Läromedel 2017 som löper ut i januari 2023.

Om upphandlingarna

Tryckta läromedel

För tryckt pedagogiskt material kommer ramavtalet tillgodose behov av ett brett sortiment, trygga och hållbara leveranser och tydliga och enkla beställningsrutiner.

Upphandlingen av tryckta läromedel omfattar:

  • tryckta läromedel

Digitala läromedel

Ramavtalet för digitala läromedel kommer stödja verksamheten ur flera aspekter, från skolans digitaliseringsarbete till den enskilda elevens behov.

Upphandlingen av digitala läromedel omfattar:

  • digitala läromedel
  • kombinerade läromedel som inkluderar både digitalt och tryckt pedagogiskt material
  • inlästa läromedel

Upphandlingen av digitala läromedel kommer delas in i flera anbudsområden vilket innebär att leverantörer kan delta i hela eller delar av upphandlingen. Hur anbudsområdena ska paketeras beslutas under förstudien.

Samordnad upphandling

Genom en samordnad upphandling hjälper vi er att ombesörja flera av den nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål såsom exempelvis hållbarhet, tillgänglighet och digitalisering. Genom ett samordnat ramavtal omhändertar vi också uppföljning av bland annat hållbarhetsaspekter och ekonomiska villkor.

Tidplan för upphandlingarna

Nu är upphandlingen Tryckta läromedel klar och avtalet träder i kraft den 1 februari 2023.

Digitala läromedel annonseras efter sommaren 2022. En extern remiss ligger ute under sommaren 2022, läs remissen här.  Sista dag att svara på remissen är den 16 augusti. Vår målsättning är att även ramavtalet för Digitala läromedel ska kunna börja användas i början av 2023.

 

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Kontaktperson

Camilla Stiller

Camilla Stiller

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
031 701 62 01
Mobil:
072 254 59 57
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.