Tryckta och digitala läromedel 2022

Dessa två upphandlingar ska resultera i ramavtal för de tryckta och digitala läromedel som används i det pedagogiska arbetet i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, SFI och vuxenutbildningar. Läromedel på både svenska och utländska språk omfattas av upphandlingen.

Detta upphandlingsuppdrag är indelat i två separata upphandlingar. De kommer genomföras av samma upphandlingsteam och planerad avtalsstart är samma för båda ramavtalen. De kommande avtalen ska tillsammans ersätta det befintliga Läromedel 2017 som löper ut i januari 2023.

Om upphandlingarna

Tryckta läromedel

För tryckt pedagogiskt material kommer ramavtalet tillgodose behov av ett brett sortiment, trygga och hållbara leveranser och tydliga och enkla beställningsrutiner.

Digitala läromedel

Ramavtalet för digitala läromedel kommer stödja verksamheten ur flera aspekter, från skolans digitaliseringsarbete till den enskilda elevens behov.

Upphandlingarna kommer omfatta:

  • tryckta läromedel
  • inlästa läromedel
  • digitala läromedel
  • kombinerade läromedel som inkluderar både digitalt och fysiskt pedagogiskt material

Hur de två upphandlingarna kommer paketeras beslutas under förstudien.

Samordnad upphandling

Genom en samordnad upphandling hjälper vi er att ombesörja flera av den nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål såsom exempelvis hållbarhet, tillgänglighet och digitalisering. Genom ett samordnat ramavtal omhändertar vi också uppföljning av bland annat hållbarhetsaspekter och ekonomiska villkor.

Tidplan för upphandlingarna

Vi räknar med att annonsera upphandlingen för tryckta läromedel före sommaren 2022 och upphandlingen för digitala läromedel efter sommaren 2022. Vår målsättning är att båda ramavtalen ska kunna börja användas i början av 2023.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Tipsa en vän

Kontaktperson

Camilla Stiller

Camilla Stiller

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
031 701 62 01
Mobil:
072 254 59 57
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning och lärande. Du får nyheter och information via e-post.