Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021

Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättningar för upphandlande myndigheter att införa cirkulära möbelflöden och på så vis minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar tjänster inom rekonditionering, renovering, reparation, re-design av möbler, köp av begagnade möbler, avyttring av möbler samt närliggandetjänster inom exempelvis inventering och inredning.

Varför upphandlar vi Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021?

Upphandlande myndigheter har de senaste åren visat ett allt större intresse av tjänster inom cirkulära möbelflöden. Genom att upphandla dessa tjänster kan Inköpscentralen hjälpa till att påskynda omställningen till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras.

Följande anbudsområden kommer att upphandlas inom Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster 2021

 • Anbudsområde A - Försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster
  Omfattar återbrukade möbler, avyttring av möbler samt tjänster inom inventering, klassificering av möbler med åtgärdsförslag samt värdering
 • Anbudsområde B1 - Möbelrenovering
  Omfattar trä- och snickeriarbeten, lackering och möbeltapetsering, möjlighet till utbyte av bordsskivor, reservdelar
 • Anbudsområde B2 - Möbeltapetsering
  Omfattar endast möbeltapetsering
 • Anbudsområde C - Projektledning och inredningstjänster
  Omfattar externt stöd för återbruksprojekts alla delar
 • Anbudsområde D - It-plattform för cirkulär möbelhantering
  Omfattar molnbaserad plattform med stöd för inventariehantering och delning av möbler samt stöd vid införande av cirkulär möbelhantering

Bli anbudsgivare – och skapa dig möjlighet att leverera till kommuner och regioner

Upphandlingen riktar sig till ett flertal olika typer av företag över hela Sverige som har en sak gemensam - att öka återbruket inom möbler. I syfte att kunna få med många olika typer och storlekar av företag avser vi att dela upp de flesta anbudsområdena i olika geografiska områden. Företag som vi identifierat som möjliga anbudsgivare:

 • Återförsäljare av återbrukade möbler
 • Företag som arbetar med möbelrenovering, exempelvis snickerier- och/eller tapetserarverkstäder
 • Företag som levererar molnbaserade it-plattformar för att stötta upphandlande myndigheter att synliggöra sitt möbelinnehav och för att kunna cirkulera möbler
 • Företag som arbetar med projektledning och tjänster inom inredning

Är du intresserad av vår upphandling men är ovan att lämna anbud kommer vi erbjuda stöd i form av instruktioner.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad se annons här. Vår målsättning är att ha ett ramavtal på plats innan sommaren 2022.

Om upphandlingen

 • Sista anbudsdag: 2021-11-08
 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: Kontor och förbrukning

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mattias Arvidsson

Mattias Arvidsson

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
040 685 25 92
Mobil:
072 997 20 83
Skicka e-post

Tips till dig som ska lämna anbud

 • Påbörja anbudsarbetet tidigt under anbudstiden så ni hinner stämma av krav och utvärderingskriterier internt, med underleverantörer och referenser.
 • Ett obligatoriskt krav (ofta benämnt ska) är obligatoriskt att uppfylla.
 • Ett utvärderingskriterium är inte obligatoriskt att uppfylla, men ger mervärde i anbudsutvärderingen om det uppfylls. Utvärderingskriterier som accepteras/uppfylls av anbudsgivaren ska gälla under avtalstiden! Det är endast vid anbudstillfället som de är valfria.
 • Ställ frågor/begär förtydliganden eller kompletteringar så tidigt som möjligt. Vi besvarar alla frågor antingen publikt (vi avidentifierar frågeställaren) eller privat till frågeställaren om frågan/svaret inte bedöms ha någon betydelse för andra potentiella anbudsgivare.
 • Besvara krav och utvärderingskriterier på det sätt det efterfrågas.
 • Viktigt att lämna in anbudet i tid.

Inlogg till Tendsign

Du kan enkelt kan skapa ett gratiskonto till TendSign här. Vid frågor kring användandet av TendSign, kontakta: tendsignsupport@mercell.com

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.