Adda

Möbler för skola och förskola 2020

Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal för möbler för skola och förskola med ett brett sortiment som täcker så många behov som möjligt och samtidigt lever upp till våra höga miljö- och hållbarhetskrav och krav på giftfri förskola. Målet är att ramavtalet ska bidra till att skapa god arbetsmiljö och en utvecklande utbildnings- och lärandemiljö för samtliga pedagoger, barn och elever.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar möbler till skolor och förskolor som används av barn och unga vuxna. Vilka produkter och tjänster som ingår framgår i upphandlingsdokumentet, se länk till annons nedan.

Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal där du hittar ditt behov av ett relevant och hållbart sortiment för möbler till pedagogiska- och elevgemensamma utrymmen i skolans och förskolans lokaler.

Upphandlingen ersätter delområde A och B i det befintliga avtalet Möbler 2017.

Tidplan för upphandlingen

Tilldelning har skett och ingen ansökan om överprövning har lämnats in. Vi arbetar nu med avtalssignering och uppstarten av avtalsområdena. Planerad avtalsstart är 3 oktober 2022 och information inför avtalsstart kommer tidigast i mitten av september. Nuvarande ramavtal Möbler 2017 upphör att gälla 14 oktober och 2 december (olika delområden).

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Kontor och förbrukning

Kontaktperson

Helena Sävefjärd

Helena Sävefjärd

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
031 701 66 99
Mobil:
073 862 38 08
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.