Adda

Postförmedlingstjänster 2022

Det kommande ramavtalet ska tillgodose våra kunders behov av hämtning och utdelning av postförsändelser och paket.

Postförmedlingstjänster 2022 ska ersätta nuvarande avtal Postförmedlingstjänster 2017 som löper till 2023-03-19 respektive 2023-05-27.

Om upphandlingen

Det kommande ramavtalet ska liksom tidigare avtal tillgodose behov av hämtning och utdelning av postförsändelser och paket. Avtalet kommer att delas in i flera anbudsområden med olika tjänster samt en geografisk indelning på nationell, regional och kommunal nivå.

Varför upphandlar vi postförmedlingstjänster?

Postförmedling är en komplex bransch och vi vill med det här avtalet bespara er den administration som en egen upphandling kan innebära. Att upphandla postförmedlingstjänster som en nationell upphandling skapar både en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Nuvarande ramavtal för postförmedlingstjänster är mycket uppskattat och ger många mervärden för kunder utspridda i hela Sverige. En stor majoritet av dessa önskar att vi tillhandahåller dessa tjänster ännu en avtalsperiod.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är nu annonserad. Ta del av annonsen här. Sista svarsdag 2022-09-30. Vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal på plats under första kvartalet 2023.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2022-09-30
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Fastighetsnära tjänster

Kontaktperson

Ingrid Hammarstrand

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
Mobil:
072 966 19 37
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.