Rekryteringstjänster 2019

Denna upphandling ska resultera i ett nytt ramavtal för Rekryteringstjänster.

Bild på två personer i en rekryteringssituation

Om upphandlingen

Med upphandlingen vill vi skapa ett avtal som täcker våra kunders behov av externt stöd i rekryteringsprocesser. Behovet av externt stöd kan exempelvis uppstå när upphandlande myndighet:

 • på egen hand har svårt att hitta rätt kompetens till en viss roll,
 • inte har tillräckliga personella resurser att hantera stora mängder rekryteringsprocesser,
 • behöver ha en oberoende parts bedömning av slutkandidater

Behovet kan också bestå av att upphandlande myndighet behöver ha tillgång till verktyg som de inte själva har:

 • webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval av kandidater eller
 • riktade rekryteringsannonser i sociala medier.

Upphandlingens omfattning

Rekryteringstjänster 2019 täcker flera tjänster som Inköpscentralen tidigare inte haft avtal för. Upphandlingen omfattar följande delområden:

 • Delområde 1 - Executive search - Top management
 • Delområde 2 - Executive search – Branschspecifikt.

Delområde 2 är uppdelat i följande branscher:

 • 2 a Executive search -Ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kommunikation/information
 • 2 b Executive search - IT
 • 2 c Executive search - Teknik/engineering/tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi
 • 2 d Executive search - Skola och förskola
 • 2 e Executive search - Vård, omsorg och social omsorg
 • Delområde 3 - Annonserad rekrytering
 • Delområde 4 - Second opinion/fördjupad personbedömning
 • Delområde 5 - Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval
 • Delområde 6 - Rekryteringsannonser i sociala medier

Varför upphandlar vi rekryteringstjänster?

Den demografiska utvecklingen i Sverige de närmaste 10 åren, där antalet barn och äldre i befolkningen ökar kraftigt samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre, kommer att innebära en stor utmaning för arbetsmarknaden i stort och för välfärden i synnerhet. För att stötta våra kunder i rekryteringsutmaningen vill vi erbjuda ett avtal som omfattar en bredd av kvalitativa tjänster.

Tidplan för upphandlingen

Förvaltningsrätten har fått in en ansökan om överprövning av delområde 3: Annonserad rekrytering, diarienummer 104 60. Sökanden har getts anstånd att utveckla talan till och med den 14 juni 2021. Vi är därför tills vidare förhindrad att ingå avtal. Målnummer 18247-21.

Tilldelningsbeslut kommer att publiceras vecka 21. Planerad avtalsstart justeras från maj till september 2021. Vid händelse av överprövning kan avtalsstart för berörda delområden försenas.

Om upphandlingen

 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: HR

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mauritz Canevall

Mauritz Canevall

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 55 05
Mobil:
076 125 19 23
Skicka e-post