Adda

Stödboende 2022

Syftet är att upphandla ett ramavtal som tillgodoser kommunernas behov av stödboende, vilket är dygnsvård i eget boende med individanpassat stöd. 

Om upphandlingen Stödboende 2022

Med hjälp av ramavtalet och tillhörande urvalsdatabas är målet att få transparens om kvalitet och pris för att underlätta valet av verksamhet vid placeringstillfället. Urvalsdatabasen kommer därför bland annat att visa jämförbar information om varje verksamhet och rapporter från uppföljningar som Adda Inköpscentral genomför.

Kommande ramavtal kommer omfatta köp av dygnsvård i någon av följande fyra stödboendeformer:

  • Stödboende, ålder 16-17 år
  • Stödboende, ålder 18-20 år
  • Stödboende för ensamkommande, ålder 16-17 år
  • Stödboende för ensamkommande, ålder 18-20 år

Vem får avropa på ramavtalet?

Samtliga avropsberättigade kommuner, vilket är kommuner som betalt in serviceavgiften för år 2022, har rätt att avropa på ramavtalet. Det innebär att ingen föranmälan behöver göras.

Varför upphandlar vi Stödboende?

Vi upphandlar Stödboende för att vi vet att det är ett komplext område samt en administrativt tung upphandling att genomföra och avtal att förvalta. Vi ser stor nytta i att vi som samordnare kan erbjuda en urvalsdatabas som ska underlätta för handläggaren att placera utifrån individens behov och önskemål. Intresset att delta i våra nationella ramavtal inom Sociala tjänster ökar för varje upphandling vi genomför inom området. Vi har en gedigen erfarenhet av upphandling och förvaltning av den här typen av ramavtal och vi söker ständigt efter sätt att förbättra och förenkla arbetet för socialtjänsten.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är nu annonserad. Ta del av annonsen här. Sista svarsdag 2022-08-24. Ett färdigt ramavtal beräknas vara på plats vid tiden för nuvarande ramavtals slutdatum som är 31 mars 2023.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2022-08-24
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Kontaktperson

Johan Stenberg

Johan Stenberg

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
040 685 25 95
Mobil:
072 997 20 95
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.