Adda

Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten, därför upphandlar vi ramavtal för digitala trygghetstjänster, det vill säga Trygghetslarm och larmmottagning.

Äldre och yngre kvinna tittar på varandra och ler

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Trygghetslarm och larmmottagning 2015 som löpte ut 17 oktober 2020.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar digitala trygghetslarm, både stationära och mobila trygghetslarm. Vidare ingår larmmottagning, kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter som tillbehörslarm, installation, utbildning, service och support i upphandlingen.

Upphandlingen är indelad i fem anbudsområden:

  1. Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
  2. Stationära trygghetslarm
  3. Larmmottagning
  4. Mobila trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
  5. Mobila trygghetslarm

Vad gäller anbudsområden 1 och 2 som avser stationära trygghetslarm, tar dessa i fösta hand sikte på ordinärt boende. I upphandlingen finns emellertid utvärderingskriterier gällande kommunikation via wifi som förenklar användningen av utrustningen inom anbudsområde 1 och 2 för användning i särskilt boende (se upphandlingsdokumenten avsnitt 5.2.2 och 6.2.2). Som framgår av upphandlingsdokumentet så åligger det dock varje upphandlande myndighet att säkerställa att den aktuella miljön och eventuellt kompletteringar som inte omfattas av detta ramavtalet fungerar med utrustningen som omfattas av detta ramavtalet.

Tidplan

Efter vinnande dom i överprövning av upphandlingen förbereder nu Inköpscentralen för att teckna ramavtal. Vi ser att det finns ett stort behov av ramavtalets tjänster, varför det är viktigt att Inköpscentralen fortsatt kan tillhandahålla ett ramavtal. Tecknandet av ramavtal gäller för samtliga anbudsområden med planerad avtalsstart i mitten av maj 2022.

Ramavtalet har utökats med möjlighet att även beställa mobila trygghetslarm.

De ordinarie ramavtalen som nu tecknas kommer att ersätta de tillfälliga ramavtalen. Det innebär att kommuner som har avropat kontrakt från de tillfälliga ramavtalen automatiskt flyttas över till de nya, ordinarie ramavtalen. Läs mer om det befintliga ramavtalet här.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Har du frågor?

Kundsupport symbol för frågor

Kontakta oss

Tel: 08 525 029 96
Mejl: inkopscentralen@adda.se

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.