Adda

Trygghetsskapande teknik 2018

Trots vinnande i dom Kammarrätten går Inköpscentralen inte vidare, utan väljer att avbryta denna upphandling.

hand som trycker på larmknapp

Skälen till avbrytandet är följande:

Anbudsområde 1 - Trygghetsskapande teknik för särskilt boende

Kraven och den grundläggande utformningen i upphandlingen är inte relevant för de avropsberättigade myndigheterna eller leverantörerna. De annonserade upphandlingsunderlagen och de inkomna anbuden är ca två år gamla, vilket innebär att upphandlingens utformning inte tagit hänsyn till teknikutvecklingen som har skett på marknaden sedan upphandlingen annonserades. Utifrån kund- och leverantörsdialoger är bedömningen att upphandlingen inte längre är tillräckligt relevant för kundernas behov samt marknadens utveckling.

Anbudsområde 2 - Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende

Det finns bara ett giltigt anbud för anbudsområdet. Avbrytande sker därför pga. bristande konkurrens eftersom det inte är möjligt att ingå ramavtal med flera leverantörer såsom är angivet i upphandlingen.

Inköpscentralen tar ett omtag inför ny upphandling på området som följer utvecklingen inom trygghetsskapande teknik. Vi påbörjar en ny affärsanalys inom kort för att se över kundernas kommande behov och marknadens utveckling för att skapa ett nytt, attraktivt ramavtal inom området.

Om upphandlingen

  • Status: Avbruten
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Har du frågor?

Kundsupport symbol för frågor

Kontakta oss

Tel: 08 525 029 96
Mejl: inkopscentralen@adda.se

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.