Trygghetsskapande teknik 2018

Med upphandlingen av trygghetsskapande teknik för särskilt och ordinärt boende vill vi tillgodose upphandlande myndigheters behov att utan dröjsmål kunna uppmärksamma brukares behov av stöd och hjälp och att kunna utföra tillsyn på distans. Tekniken ska bidra till brukares trygghet, bibehållen integritet och självständighet.

hand som trycker på larmknapp

Det här är en ny upphandling som inte ersätter något befintligt ramavtal. Det nya ramavtalet ska kunna användas av avropsberättigade kunder i hela landet.

Om upphandlingen Trygghetsskapande teknik 2018

Upphandlingen omfattar trygghetsskapande teknik för att omgående uppmärksamma om en boende på exempelvis ett äldreboende (brukare) behöver stöd och hjälp. Upphandlingen omfattar ett helhetsåtagande för följande funktioner:

  • att utförare (den/de som utför vård och omsorg hos brukare) ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp vid omedelbar fara
  • att utförare ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp utan omedelbar fara
  • att utförare ska kunna utföra tillsyn på distans
  • att brukare aktivt ska kunna påkalla stöd och hjälp.

I helhetsåtagandet ingår basfunktionalitet, det vill säga den sammanhållande funktionaliteten som är basen och förutsättningen för att den eller de funktioner som avropas fungerar fullt ut och i hela larmkedjan.

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden

  1. Trygghetsskapande teknik för särskilt boende
  2. Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende

Målsättningen är att anta fem ramavtalsleverantörer per anbudsområde. För mer detaljerad information om upphandlingens innehåll och tillgång till upphandlingsdokumenten, sök på Trygghetsskapande teknik i Tendsigns upphandlingsbibliotek.

Tidplan för upphandlingen

På grund av att en av anbudsgivarna uteslutits ur upphandlingen meddelade inköpscentralen nytt tilldelningsbeslut den 29 april 2021. Med anledning av beslutet började en ny avtalsspärr att löpa. Fristen för att ansöka om överprövning löpte t.o.m. den 10 maj 2021.

Inköpscentralen har meddelats att upphandlingen har överprövats av två anbudsgivare. Båda målen avser samtliga anbudsområden (målnummer 15452-21 och 15856-21). Inköpscentralen är därför tillsvidare förhindrad att ingå avtal.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Har du frågor?

Kundsupport symbol för frågor

Kontakta oss
Tel: 08 525 029 96
E-post: inkopscentralen@adda.se