Så går våra upphandlingar till

Samtliga upphandlingar vi gör föregås av omfattande bedömningar och analyser av marknaden. Detta är viktigt då de färdiga ramavtalen ska leda till goda affärer för dig som kund samt att de kan användas i din verksamhet.

upphandlingens-stege.jpg

Vem bestämmer vilka upphandlingar som ska göras?

Vi får upphandlingsförslag på varu- och tjänsteområden från våra kunder, SKR, leverantörer och branschorganisationer.

En gång om året sammanställer vi förslagen och gör en övergripande bedömning. Våra kontakter lämnar synpunkter och vägleder i vad som ska ingå i vår upphandlingsplan. Därefter gör vi en mer fördjupad marknadsanalys. Analysen ska besvara frågor som: Kan vi med upphandlingen skapa tillräcklig konkurrens? Hur ser leverantörsmarknaden ut – regional och lokalt?

Lansering av upphandlingsplanen

När beslut är taget vilka upphandlingar vi ska göra lanserar vi upphandlingsplanen. Planen innehåller de upphandlingar som kommer annonseras under det kommande kalenderåret.