Steg 1 - upphandling påbörjad

Våra upphandlares arbete består av flera steg. Under det första steget gör upphandlarna förstudier och tar fram ett förfrågningsunderlag.

Upphandlings-steg1.jpg

Vad behöver du som kund tänka på när en upphandling är påbörjad?

När vi skickar ut information och berättar på webbplatsen om en påbörjad upphandling är det två saker du som upphandlingsansvarig behöver ha i åtanke.

Kontrollera serviceavgiften

Kontrollera att du betalt serviceavgiften så din verksamhet är avropsberättigad på det kommande ramavtalet. Betalar du fakturan på serviceavgiften i efterhand måste den vara oss tillhanda innan upphandlingen annonseras.