Steg 3 - ramavtal klart

När avtalsspärren löpt ut tecknas kontrakt med de antagna ramavtalsleverantörerna och ett avtalsmöte hålls. När det är dags för avtalsstart skickar vi ut information till våra kunder att ramavtalet är klart för användning.

upphandling-steg3-LU-39635380-490x300.jpg

Vi publicerar allt om ramavtalet på vår webbplats

På webbplatsen berättar vi om ramavtalet, uppger kontaktuppgifter till leverantörerna samt publicerar stöddokument som ska underlätta vid avrop och beställning.

Vad gäller för dig som kund när ett ramavtal är klart?

Då ramavtalet är färdigt gäller följande:

Är du upphandlingsansvarig

Gå in och gör avropsanmälan på ramavtalet. Utan avropsanmälan kan ingen i din verksamhet börja använda avtalet.

Är du beställare

Kontrollera först att ni är avropsberättigade. Avropa och beställ sedan enligt det sätt vi uppger på ramavtalssidan på vår webbplats.