Upphandlingsplan 2021

Upphandlingarna i denna upphandlingsplan planeras annonseras under 2021 och 2022.

Under 2021 annonserar vi upphandlingar inom flera områden, se vilka de är i upphandlingsplanen som du kan ladda ner till höger. Fyra av upphandlingarna ingår i nya ramavtalsområden:

Betala serviceavgiften

Genom att betala serviceavgiften för 2021 har din verksamhet en möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa från de ramavtal som Adda Inköpscentral AB avser genomföra enligt upphandlingsplanen 2021, alltså alla upphandlingar med 2021 i namnet.

Avstår ni från att betala serviceavgiften förlorar ni möjligheten att använda ramavtalen.

Vi ber er säkra upp att även andra upphandlande enheter som ni samverkar med, t ex kommunala eller regionala bolag, betalar serviceavgiften för att också de ska ha möjlighet att använda ramavtalen.

Avtalsområden under utredning

Inför 2021 har vi 25 avtalsområden under utredning. Med avtalsområden under utredning menar vi potentiella upphandlingsområden som vi, tillsammans med våra kunder, bedömt som så intressanta att vi vill göra en marknads- och behovsanalys. Utifrån den gör vi sedan en bedömning om avtalsområdet ska vidareutvecklas till en upphandling eller inte.

Om något av nedanstående avtalsområden annonseras under 2021 innebär det att upphandlande myndigheter vid betalning av den administrativa avgiften för 2021 blir avropsberättigade på upphandlingen.

 • Alkolås
 • Avyttring av fordon
 • Bredband
 • Dynamiska farthinder
 • E-ID, autentisering och signering
 • Facility Management
 • Företagshälsovård
 • Gatubelysning
 • Hotelltjänster
 • Husgerådsartiklar
 • Innovationsmäklare
 • Labbutrustning NO
 • Livsmedel
 • Luftövervakningstjänster
 • Rivningsentreprenader
 • Skolbyggnader
 • Skolplattformar
 • Slöjdmaterial
 • Särskilt boende och insatser inom socialpsykiatrin
 • Tekniska Konsulter
 • Tjänster för avtalsuppföljning - analystjänster
 • Verksamhetssystem (socialtjänst)
 • Verksamhetssystem (övriga områden)
 • Välfärdsplattformar
 • Öppenvård