Upphandlingsplan 2023

Här ser du de upphandlingar som vi planerar att annonsera under 2023, du får även en översiktlig bild av de upphandlingar som planeras för 2024. Upphandlingsplanen kan du som avropsberättigad med fördel använda vid din egna upphandlingsplanering.

Betala serviceavgiften för 2023 - bli avropsberättigad

Genom att betala Inköpscentralens serviceavgift för 2023 på 1000 kr kan alla som ingår i din verksamhet avropa från de ramavtal vi upphandlar enligt upphandlingsplanen 2023. Detta ger er en rätt, men ingen skyldighet, att avropa från ramavtalen. Serviceavgiften ger dig även rätt att använda Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS). 

Vi ber er säkra upp att även andra upphandlande enheter som ni samverkar med, exempelvis kommunala eller regionala bolag, betalar serviceavgiften för att också de ska ha möjlighet att använda ramavtalen.

Läs upphandlingsplanen för 2023

Få mer information om de upphandlingar Adda Inköpscentral annonserar under 2023. Här ser du även planeringen för 2024 samt de avtalsområden vi utreder för eventuellt kommande upphandlingar. 

Följande ramavtal omfattas

 • Digitala och fysiska utskickstjänster 2023
 • Bevaknings- och larmtjänster 2023
 • Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023
 • Fordonsleasing inklusive tjänster 2023
 • Beläggningsarbeten 2023
 • Fordonshinder 2023
 • Vägmärken och avspärrningsmaterial 2023
 • Datakommunikation Sjunet 2023
 • Banktjänster 2023
 • Inkasso- och påminnelsetjänster 2023
 • Pension 2023
 • Programvaror och molntjänster 2023
 • Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2023
 • E-litteratur 2023
 • Hälso- och sjukvårdsmaterial 2023

Följande DIS omfattas

 • Bränslepellets
 • DIS Influensavaccin
 • Elenergi
 • Konstgräs
 • Laddningspunkter DIS
 • Solcellslösningar Solcellsanläggning
 • Solcellslösningar Konsulter
 • Solcellslösningar Varukorg
 • Provtagning och analys av SARS-CoV-2

Beredskapsarbetet

Vi arbetar aktivt med att på bästa sätt rusta våra kommande avtal. Att stärka försörjningsbered­skapen är viktigt och något vi har med oss i alla de affärsanalyser och förstudier vi genomför när vi tar fram nya ramavtal. Vi följer noga utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget och är beredda att uppdatera både avtal och planering om situatio­nen så kräver.

Är du intresserad av föregående års upphandlingsplan läs mer här Adda Inköpscentral Upphandlingsplan 2022.pdf (1554 kB, nytt fönster)