HR

Kategorin HR innehåller ramavtal som en HR-avdelning behöver, till exempel prenumerationstjänster och rekryteringstjänster. Men också ramavtal som underlättar på ett övergripande plan som exempelvis bemanningstjänster.

Kontaktperson

Marie Eklund

Tel:
08 709 55 38
Skicka e-post

Avtalsansvarig Marie Eklund berättar om kategorin

"Trenden verkar gå mot att behålla personal istället för att behöva rekrytera ny, vilket är kostsamt ur många aspekter. Självklart vill varje arbetsgivare att duktiga medarbetare stannar och flera av kategorins avtal bör kunna hjälpa till med det. Jag ser behov av att ytterligare hjälpa våra kunder med fler tjänster som avlastar den dagliga verksamheten. 

Utveckling: Som avtalsansvarig är det viktigt att begripa hur en bransch fungerar, hur affärsmodellerna ser ut och vad som är oumbärligt för de som använder våra ramavtal. Därför försöker jag ha dialog med branschleverantörerna. Det innefattar regelrätt avtalsuppföljning, men också deltagande på mässor och träffar där experterna på området cirkulerar. Jag lär mig hela tiden!"

Ramavtal inom HR

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Rekryteringstjänster 2019 2025-08-31 -
Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 2025-05-02 -
Bemanningstjänster 2015-2 2022-01-28 -

Pågående upphandlingar inom HR

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Rekryteringstjänster 2019 Pågående - September 2021
Bemanningstjänster 2020 Pågående - Mars 2022