Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019

Ramavtalet erbjuder en prenumerationstjänst med ett brett utbud av svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form som kan passa din mottagning, ditt kontor eller bibliotek. Leverantören sköter kontakten med förlagen och har förhandlat fram förmånliga rabatter på listpris. Du får en översikt över din organisations prenumerationer och en samlad faktura där det är tydligt vilken växelkurs som används.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019

2021-05-03 till 2025-05-02

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet förmedlar prenumerationer av allmän karaktär och inom samtliga vetenskapsområden från Sverige och ett hundratal andra länder. Leverantören hanterar kontakten med förlagen för exempelvis nybeställningar, avbeställnigar, förnyelser, betalningsstömmar, kontakter och reklamationer.

Du kan kontrollera växelkursen för utländska tidningar då den hämtas på beställningsdagen. Det finns också möjlighet att teckna prenumerationer med begränsad tidsperiod så att prenumerationen följer ditt förnyelseintervall.

Via leverantörens webbtjänst kan du utföra era prenumerationsärenden. Du kan via tjänsten exempelvis ta fram egna prenumerationsöversikter, se aktuella prisuppgifter samt göra beställningar, förnyelser och avbeställningar. Du kan också göra sökningar på bland annat titel, språk, ISSN-nummer samt på förlag. Det erbjuds kundanpassade söksidor där du får en bra översikt över dina prenumerationer.

Det finns också möjlighet att skapa integration för e-handel till leverantörens system.

Så avropar och beställer du

För att nyttja ramavtalet gör du en avropsanmälan till oss på Adda inköpscentral så får leverantören Prenax AB en avisering om det. De kontaktar sedan er med instruktioner om hur ni ansluter er till ramavtalet.

Om du varit kund tidigare på vårt ramavtal Prenumerationstjänster 2016

Har du pågående prenumerationer i avtal Prenumerationstjänster 2016 med leverantör (LM) och nu önskar ansluta till detta ramavtal så kommer era prenumerationer att överföras till systemen hos Prenax AB och fortsätta som vanligt för beställd period. Dessa påverkas inte av det nya avtalet.

Har du frågor till Prenax kan du kontakta dem direkt genom kontaktperson Anna Fahlander, se hennes kontaktuppgifter under fliken "Leverantörer".

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns det två dokument; Snabbguide Prenax Online samt Prenax - Information om leverantörens webbtjänst. Det ena är en snabbguide om webbtjänsten Prenax Online och det andra ger information om hur man som kund använder leverantörens webbtjänst.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Prenumerationstjänster_av_tryckta_och_elektroniska_tidningar_och_tidskrifter_2019[1].pdf (267 kB, nytt fönster)