Delområde 5 - Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval

Delområdet omfattar webbaserade arbetspsykologiska testverktyg som kan användas både vid rekrytering och urval. Det kan också användas vid grupputveckling, potentialbedömning eller bedömning av kapacitet för ledarskap.

För att begränsa urvalet tidigt i processen kan ett screeningtest genomföras som första urvalsmetod (innan intervju). Ett fördjupat arbetspsykologiskt test genomförs däremot vanligtvis av relevanta slutkandidater i slutet av rekryteringsprocessen.

Testverktygen omfattar minst följande:

 • Personlighetstest som mäter kandidatens styrkor, utvecklingsområden/kritiska kompetenser samt eventuella riskbeteenden
 • Begåvningstest som mäter generell begåvning, förmåga att lösa problem, planera och dra logiska slutsatser
 • Motivationstest som mäter motivation och faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse
 • Screeningtest som är en kombination av personlighet- och begåvningstest och används för ett första urval av kandidater

Delområdet omfattar även utbildning kring testverktyget där personer i er organisation blir certifierade att använda verktyget. Delområdet omfattar även användarsupport samt konsultstöd av psykolog för tolkning av testresultat, stöd vid val av test och upplägg av test mm.

En mer utförlig beskrivning av ramavtalets omfattning framgår av kravspecifikationen (länk till TendSign finns under flik leverantörer på huvudsidan på ramavtalet - kapitel 8 i förfrågningsunderlaget).

Avropsordning

Vid avrop gäller förnyad konkurrensutsättning. Det är oftast lämpligt att teckna längre kontrakt för denna tjänst då det krävs implementering av verktyget.

För stöd vid avrop från delområdet, Avropsvägledning - Delområde 5 nedan.

Ramavtalet är indelat i följande åtta geografiska delområden. Ni avropar från det geografiska område där ni har ert säte. Information om leverantörer per delområde och geografiska län finns i en excelfil längre ner på sidan.

 1. Stockholm
 • Stockholms län
 1. Östra Mellansverige
 • Uppsala län
 • Södermanlands län
 • Östergötlands län
 • Örebro län
 • Västmanlands län
 1. Småland och öarna
 • Jönköpings län
 • Kronobergs län
 • Kalmar län
 • Gotlands län
 1. Sydsverige
 • Blekinge län
 • Skåne län
 1. Västsverige
 • Hallands län
 • Västra Götalands län
 1. Norra Mellansverige
 • Värmlands län
 • Dalarnas län
 • Gävleborgs län
 1. Mellersta Norrland
 • Västernorrlands län
 • Jämtlands län
 1. Övre Norrland
 • Västerbottens län
 • Norrbottens län

Länkar för mer information delområde 5: