Adda

Bygg och fastighet

Kategorin Bostad och entreprenad innefattar ramavtal som ska underlätta byggande av flerbostadshus med alla typer av bostäder, samt tillfälliga lokallösningar i form av hyrda moduler.

Kontaktperson

Klas Björeus

Klas Björeús

Tel:
072 998 11 55
Skicka e-post

Om kategorin

"Behovet av att bygga nytt och utveckla beståndet av olika typer av bostäder samt förskolor och skolor är stort i hela landet. Den demografiska utvecklingen i kombination med eftersatt underhåll och uttjänta byggnader leder till provisoriska lösningar för att råda bot på akut lokalbrist, exempelvis för skolor. Detta märker vi av i samtal med kommunerna. Under 2021 planeras för en ramavtalsupphandling av bostadshus, där ramavtal väntas bli klart till våren 2022.

Utveckling: Det känns naturligt att samarbeta med SKR framöver inom kategorin. Jag ser också positivt på samverkan med bransch- och intresseorganisationer i att försöka hitta lösningar på utmaningarna inom samhällsbyggnad."

Ramavtal inom Bygg och fastighet

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bostadshus 2016 2023-02-28 -
Förskolebyggnader 2018 2026-03-15 -
Hyresmoduler 2018 2023-09-20 -

Pågående upphandlingar inom Bygg och fastighet

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Bostadshus och stödboende fastighet 2022 Planerad - Februari 2023
Hyresmoduler 2022 Planerad - September 2023