Bostadshus 2016 - Nya Hus

Nu erbjuder vi Sveriges kommuner ett ramavtal som snabbare kan råda bot på bostadsbristen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bostadshus 2016

2017-03-01 till 2023-02-28

Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya hus möjliggör köp av permanenta flerbostadshus på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Byggtiden ligger på 5 till 11 månader. Bostäderna håller god arkitektonisk kvalitet.

Ramavtalet Bostadshus 2016 omfattar

Byggsystem för produktion av nyckelfärdiga flerbostadshus. De arkitektritade husen kan avropas i ursprungligt format eller anpassas efter era, och platsens förutsättningar. Ramavtalet är uppdelat i två delar.

 • Del A: Låga hus, 2-4 våningar
 • Del B: Höga hus, 4-6 våningar

Det är också möjligt att köpa till markarbeten och komplementsbyggnader för till exempel avfallshantering eller cykelförvaring i samband med ditt avrop.

Mallar och stöddokument för bostadshus finner du under fliken Stöddokument längre ned på sidan.

Särskilt boende

Här finns informationsfilmer och stöddokument för att underlätta för dig som vill beställa särskilt boende:

Boende Handledning Avropsmall Utvärderingsmall
Särskilt boende för äldre Handledning särskilt boende äldre (PDF-dokument, 557 kB, nytt fönster)

Avropsmall äldre (Word-dokument, 46 kB, nytt fönster)

Utvärderings-mall äldre (Word-dokument, 41 kB, nytt fönster)
Särskilt boende LSS Handledning särskilt boende LSS (PDF-dokument, 560 kB, nytt fönster) Avropsmall LSS (Word-dokument, 44 kB, nytt fönster) Utvärderings-mall LSS (Word-dokument, 40 kB, nytt fönster)
Särskilt boende SoL Handledning särskilt boende SoL (PDF-dokument, 580 kB, nytt fönster) Avropsmall SoL (Word-dokument, 44 kB, nytt fönster) Utvärderings-mall SoL (Word-dokument, 40 kB, nytt fönster)
Trygghetsboende Handledning trygghetsboende (PDF-dokument, 606 kB, nytt fönster) Avropsmall trygghets (Word-dokument, 45 kB, nytt fönster) Utvärderings-mall trygghets- (Word-dokument, 43 kB, nytt fönster)

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För vissa delområden i avtalet gäller rangordning, för andra förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument finns vägledning för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera avropsmodellen en extra gång

  I vissa fall kan en kravspecifikation som avviker från standardmodell per automatik leda till förnyad konkurrensutsättning. Läs därför avropsvägledningen bland stöddokumenten noga!

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

  2. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

  3. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  5. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  7. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information om leverantör på del A

2019-11-01: Hjältevadshus slutar som leverantör på ramavtalet den 1 november 2019. Info från Hjältevadshus (PDF-dokument, 385 kB, nytt fönster)