Förskolebyggnader 2018

På ramavtalet kan du köpa permanenta nyckelfärdiga förskolebyggnader, inklusive grund, till ett fast pris. Förskolorna har stor variationsrikedom, flexibilitet och en hög kvalitet. Det finns möjligheter att anpassa de upphandlade förskolorna utifrån ert behov genom ett antal tillval.

Målbilden utan frågetecken_560.jpg

 

 

Fokus under upphandlingen har varit att ta fram bästa möjliga förskolor ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Hela upphandlingsprocessen har genomsyrats av våra prioriterade mål.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Förskolebyggnader 2018

2020-03-16 till 2026-03-15

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 4 år med option att förlänga i ytterligare 2 år.

i
Flexator aviserar omorganisation, den verksamhet som berör ramavtalet, kommer bedrivas genom företaget Adapteo. Adda Inköpscentral kommer att göra en leverantörsbedömning, vi inväntar formell begäran om leverantörsbyte i ramavtalet från Flexator till Adapteo. För pågående- och kommande avrop kommer Flexator fortsättningsvis att besvara frågor och teckna nya avrop. Ni som tänker avropa från Flexator under september, kontakta Kategoriansvarig klas.bjoreus@adda.se.

Om ramavtalet

Hög kvalitet

De bästa leverantörerna har tagit fram sina bästa lösningar utifrån en hög kravställningsnivå.
Kravställningsarbetet har genomförts med ett gediget förarbete och tillsammans med den referensgrupp där över 20 kommuner och bolag har bidragit.

Tidsbesparing

Merparten av all projektering såväl som upphandlingsprocessen är redan genomförd. Bygglovshandlingar kan i stort sett beställas från första dagen.

Kostnadsbesparing

Projekteringskostnader inkl. tekniska konsulter och arkitekter sparas in. Bra byggkostnad – Konceptförskolorna är upphandlade på nationellt ramavtal i tuff konkurrens, vilket har resulterat i väldigt bra priser. Leverantörerna har tagit fram sina förskolor på ett relativt fritt sätt och därmed kunnat optimera funktion och kostnad för sina byggsystem.

Först ut-projekt och referensobjekt

Klicka på länken för att komma till sidan med först ut-projekt och referensobjekt. Där presenterar vi löpande information om kommuner och kommunala bolag som använder ramavtalet.

Så avropar och beställer du

Avrop kan ske på två olika sätt. Modellen bygger på att ni ska kunna hitta en förskola som är så optimal som möjligt utifrån ert behov på en specifik tomt.

Antingen kan ni beställa en konceptförskola till ett fast pris om en sådan kan tillgodose ert behov, annars kan ni beskriva ert behov och få en ny offert. Om ni vill avropa en konceptförskola till ett fast pris så använder ni er av avropsmodellen Särskild Entreprenadnyckel, i annat fall tillämpar ni förnyad konkurrensutsättning. Mer information finns i Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Så hittar du på webbsidan

Börja med att leta upp vilket av de geografiska områdena ni tillhör:

 1. Södra Sverige
  Kronobergs län, Blekinge län, Skåne län, Jönköpings län och Kalmar län.
 2. Västra Sverige
  Västra Götalands län, Hallands län
 3. Mellersta Sverige
  Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Stockholms län, Upplands län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län
 4. Norra Sverige
  Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län

Därefter behöver ni fundera ut vilken typ av konceptförskola ni behöver. Ramavtalet omfattar fyra olika koncepttyper:

 • A. Mindre enplansförskola för uppskattningsvis 60–80 barn.
 • B. Större enplansförskola för uppskattningsvis 80–120 barn.
 • C. Mindre tvåplansförskola för uppskattningsvis 80–120 barn.
 • D. Större tvåplansförskola för uppskattningsvis 120–160 barn.

Nu kan ni hitta vilka leverantörer som är aktuella för ert behov i bilaga tilldelade leverantörer per avtalsområde. Dessa leverantörers förskolor är de ni behöver sätta er in i och förstå fullt ut. Följ processen i avropsvägledningen och ta tidig kontakt med oss på Inköpscentralen för stöd i processen.

Tillfälligt avropsstopp för Erlandsson Bygg

2020-09-02: Inköpscentralen har beslutat införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Erlandsson Bygg i Stockholm på ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Anledningen är att företaget ansökt om och fått beviljat företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller.

  • Avrop genom särskild entreprenadnyckel: Konceptförskolor till ett fast pris med möjlighet till tillval
  • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning: Förskolor som inte är koncepten

  Under fliken Stöddokument finns avropsvägledningen där du kan läsa mer om hur avrop görs och vilka villkor som gäller.  

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer. Där finns även en kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Leverantörernas webbsidor och ritningar

Webbsidor om förskolorna

Ritningar

Brixly koncept A (PDF-dokument, 1,6 MB, nytt fönster)

Brixly koncept B (PDF-dokument, 1,7 MB, nytt fönster)

Brixly koncept C (PDF-dokument, 2,2 MB, nytt fönster)

Flexator Lekistan koncept A (PDF-dokument, 2,1 MB, nytt fönster)

Flexator Lekistan koncept B (PDF-dokument, 2,6 MB, nytt fönster)

Flexator Lekistan koncept C (PDF-dokument, 2,9 MB, nytt fönster)

Flexator Lekistan koncept D (PDF-dokument, 3,1 MB, nytt fönster)

Flexator Pilabo koncept A (PDF-dokument, 351 kB, nytt fönster)

Flexator Pilabo koncept B (PDF-dokument, 438 kB, nytt fönster)

Flexator Pilabo koncept C (PDF-dokument, 618 kB, nytt fönster)

Flexator Pilabo koncept D (PDF-dokument, 741 kB, nytt fönster)

Friendly Building Kubus koncept D (PDF-dokument, 1,4 MB, nytt fönster)

Friendly Building Kvadrat koncept C (PDF-dokument, 1,7 MB, nytt fönster)

Friendly Building Pondus koncept D (PDF-dokument, 1,9 MB, nytt fönster)

Friendly Building Rektangel koncept C (PDF-dokument, 3,2 MB, nytt fönster)

JSB koncept B (PDF-dokument, 249 kB, nytt fönster)

JSB koncept C (PDF-dokument, 283 kB, nytt fönster)

JSB koncept D (PDF-dokument, 363 kB, nytt fönster)

JSB rak koncept A (PDF-dokument, 229 kB, nytt fönster)

JSB vinkel koncept A (PDF-dokument, 212 kB, nytt fönster)

Moelven koncept B (PDF-dokument, 1,1 MB, nytt fönster)

Peab koncept B (PDF-dokument, 2,8 MB, nytt fönster)

Peab koncept C (PDF-dokument, 3 MB, nytt fönster)

Peab koncept D (PDF-dokument, 3,2 MB, nytt fönster)

Serneke koncept A (PDF-dokument, 318 kB, nytt fönster)

Sjötorpshus koncept B (PDF-dokument, 2,1 MB, nytt fönster)

Sjötorpshus koncept C (PDF-dokument, 1,1 MB, nytt fönster)

Skanska koncept A (PDF-dokument, 698 kB, nytt fönster)

Skanska koncept B (PDF-dokument, 854 kB, nytt fönster)

Skanska koncept C (PDF-dokument, 863 kB, nytt fönster)

Skanska koncept D (PDF-dokument, 1 MB, nytt fönster)