Adda

Får en avropsberättigad upphandlande myndighet handla från andra leverantörer om en ramavtalsleverantör inte kan garantera leverans?

Ja, det går bra. Det är frivilligt för avropsberättigade myndigheter att använda samtliga våra ramavtal förutom ramavtalen för barnvaccin.