Adda

Digitala tjänster

Kategorin Digitala tjänster är en del inom kategorin Digitalisering och omfattar användarnära produkter och tjänster. Ramavtalen kan medverka till förändring och anpassning till de stora teknik- och affärsmodellskiften vi ser i digitaliseringens kölvatten.

Kontaktperson

Ida Engberg

Tel:
08 709 59 94
Skicka e-post

Kategoriansvarig Ida Engberg berättar om kategorin

"Gång på gång får vi höra att vår nation ligger efter i digitaliseringen, det ger ett stort tryck på att komma ikapp och till och med hamna steget före. Behoven hos kommuner och regioner består i egen förmåga till digitalisering samt kunna skaffa konkreta affärsförbättrande tjänster. Under första kvartalet av 2018 lanseras vårt nya ramavtal för e-arkiv, en vital del av alla digitala kedjor. Parallellt arbetar vi med upphandlingen av molntjänster för boknings- och bidragslösningar, där användare i första hand blir kommuner. Lösningarna kommer behöva använda centrala tjänster vilket gör att externa leverantörer kan nyttja boknings- och bidragstjänsterna för att bygga egna appar med mera. Det är ett oprövat kort för oss och kommer ge underlag för mängder av andra intressanta initiativ.

Utveckling: Samhällstrycket som finns runt digitalisering genererar samverkan och inspiration överallt. Samarbetet med SKR och Inera ger mycket kraft för att kunna möta marknadens krav. Våra viktigaste källor är ändå möten med våra kunder och leverantörer."

Ramavtal inom Digitala tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Boknings- och bidragslösningar 2017-2 2023-08-31 -
Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 2024-12-14 -
E-arkiv 2016 2023-01-31 -

Pågående upphandlingar inom Digitala tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Bokning- och bidragslösningar 2022 Planerad - Maj 2023
Säker digital kommunikation 2020 Avbruten - -