Adda

Digitala tjänster

Kategorin Digitala tjänster är en del inom kategorin Digitalisering och omfattar användarnära produkter och tjänster. Ramavtalen kan medverka till förändring och anpassning till de stora teknik- och affärsmodellskiften vi ser i digitaliseringens kölvatten.

Kontaktperson

Clara Wadman

Clara Wadman

Tel:
08-709 55 66
Skicka e-post

Avtalsansvarig Clara Wadman