Dynamiskt inköpssystem - DIS

DIS är en elektronisk metod för upphandling. Metoden har likheter både med förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Leverantörsantalet får därmed inte begränsas.

dynamiskt-inkopssystem-NAP-4341523-490x300.jpg

Vissa kallar DIS ett öppet ramavtal. Såväl beställare som leverantör kan ansluta när som helst. Det flexibla systemet ger även mindre, lokala leverantörer större möjlighet att konkurrera.

För närvarande har vi DIS för bränslepellets, elenergi, solcellslösningar, laddningspunkter och konstgräs

För DIS:en Bränslepellets och Elenergi fattar Inköpscentralen tilldelningsbeslut och ansvarar för eventuella överprövningar av enskilda upphandlingar. För övriga DIS är det istället den upphandlande myndigheten som fattar tilldelningsbeslut och ansvarar för eventuella överprövningar av sina upphandlingar från DIS:en.

Skillnader mellan DIS och ramavtal:

DIS

 • Öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden
 • Antal leverantörer får inte begränsas
 • Upphandlingsförfarandet är styrt
 • Giltighetstiden är inte begränsad enligt lag
 • Nya avropsberättigade kunder får tillkomma under giltighetstiden
 • Avropsberättigade behöver inte anges
 • Administrativ avgift får inte tas ut av leverantörer som ansöker/deltar före/under giltighetstiden
 • Kontrakt tilldelas enligt "vanliga" tilldelningskriterier

Ramavtal

 • Stängt för nya leverantörer under ramavtalsperioden
 • Antal leverantörer begränsas
 • Olika upphandlingsförfaranden kan väljas
 • Giltighetstid maximalt fyra år enligt lag om ej särskilda skäl finns
 • Nya avropsberättigade kunder kan inte tillkomma
 • Avropsberättigade anges
 • Administrationsavgift kan tas ut av leverantörer under avtalsperioden
 • Kontrakt tilldelas genom Fördelningsnyckel/Förnyad konkurrensutsättning

Två steg till kontraktstilldelning

DIS är ett helt elektroniskt system i två steg:

 1. Systemet inrättas – kvalificering
  Systemet i drift - Löpande annonsering, kvalificering och bedömning
 2. Upphandling görs och kontrakt tecknas