Energi

Kategorin innehåller dynamiska inköpssystem inom energiområdet. Samtliga områden vänder sig till de upphandlande myndigheter som äger, driver eller förvaltar fastigheter.

Kontaktperson

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

Tel:
08 709 59 14
Skicka e-post

Kategoriansvarig Jan Jäderberg berättar om sin kategori

"På energiområdet händer det mycket. Vi befinner oss mitt i omställningen från fossila energislag till hållbarare alternativ. Här menar vi att såväl bränslepellets som solenergi kommer att spela en allt större roll för uppvärmning och elproduktion. Jag ser för mig att utvecklingen av kategorin kommer att ske inom områden där vi kan hjälpa upphandlande myndigheter att minska sin energiförbrukning genom olika insatser.

Utveckling: Nyckeln i rollen som kategoriansvarig ligger i att låta kunderna styra aktiviteterna och värna om goda leverantörsrelationer. Mycket av arbetet handlar dessutom om att balansera kundkraven med vad som är möjligt att uppnå marknadsmässigt."

Ramavtal inom Energi

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bränslepellets 2016 2026-03-03 -
Elenergi 2017 2028-06-21 -
Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning 2030-02-11 -
Solcellslösningar 2019 – Konsulter 2030-02-13 -
Solcellslösningar 2019 – Varukorg 2026-03-31 -

Pågående upphandlingar inom Energi

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Bränslepellets 2016 Pågående 1494 dagar kvar (2026-03-03) April 2017
Elenergi 2017 Pågående 2335 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018
Solcellslösningar 2019 - solcellsanläggning Pågående 2936 dagar kvar (2030-02-12) Mars 2020
Solcellslösningar 2019 - konsulter Pågående 2937 dagar kvar (2030-02-13) Mars 2020
Solcellslösningar 2019 - varukorg Pågående 1522 dagar kvar (2026-03-31) April 2020