Bränslepellets 2016 DIS

Bränslepellets 2016

2017-04-06 till 2026-03-03
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommarperioden. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 1 juli till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Bränslepellets 2016 kommer vara 13 juni med anbudsöppning under vecka 26.

Bränslepellets 2016 DIS omfattar

Leverans av bränslepellets i bulk till dina anläggningar för:

 • Fastighetsuppvärmning
 • Industriellt bruk

Systemet är öppet och fritt så leverantörer kan ansluta sig löpande. Vi uppdaterar leverantörslistan under fliken Stöddokument då nya tillkommer.

Avropet görs genom specifika upphandlingar som Inköpscentral utför åt dig. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Förlängd giltighetstid

Inköpscentralen har fattat beslut om att förlänga giltighetstiden för DIS Bränslepellets med fem år, alltså till 2026-03-03. Upphandlande myndigheter och enheter kan fortsätta använda DIS:et precis som hittills.

Leverantörer:

Ansök till Bränslepellets 2016 DIS här

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i bilagorna Anläggningsförteckning – Bränslepellets 2016 och Ifyllnadsblankett för köp av Bränslepellets genom dynamiskt inköpssystemBränslepellets 2016. Använd dokumentet Instruktion till blankett Anläggningsförteckning – Bränslepellets 2016 som vägledning för vilken information som ska anges.

  Tänk på att precisering av minimikrav eller tillägg av nya krav kan bli konkurrenshämmande och/eller kostnadsdrivande. Vi rekommenderar därför att precisering av minimikrav och tillägg av nya krav endast bör göras om det verkligen finns ett behov av det och det är väl förankrat med verksamheten.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Historik och viktiga händelser

Information 1 september 2018: Pelletsbrist i hela Skandinavien

Flera av våra kunder som avropat på Bränslepellets 2016 DIS inför kommande uppvärmningssäsong har inte fått några anbud. Anledningen är att pelletstillverkarna har råvarubrist, vilket beror på den ogynnsamma väderlek som varit en längre tid.

Förra höstens rikliga mängder nederbörd ledde till att skogsmaskinerna hade begränsade möjligheter att ta sig ut till avverkningsplatserna. Detta följdes av en vinter där snön föll innan tjälen hann gå i jorden. Avslutningsvis har sommarens extrema torka omöjliggjort körning med skogsmaskiner på grund av brandfaran.

Bristerna i råvarutillgången begränsar leverantörernas möjlighet att lämna anbud på nya leveransavtal. Dock tror man sig kunna leverera på befintliga leveransavtal.

Vad gör Inköpscentralen åt situationen?

Först och främst säkerställer vi att inga befintliga kunder drabbas - att leverans sker enligt gällande leveransavtal mellan beställare och leverantör. Vi bevakar även situationen löpande och håller kontakt med leverantörerna anslutna till Bränslepellets 2016 DIS.

Ambitionen är att samtliga avropande kunder ska få den volym de efterfrågar och behöver för nästkommande uppvärmningssäsong. Tyvärr är det inget vi kan lova. Den överhängande risken är att volymen som kan erbjudas blir dyr.

Vad kan du som kund göra?

Vill du avropa på Bränslepellets 2016 DIS, kontakta oss i samband med avropsförfrågan. Då kan vi tillsammans anpassa dina leveranskrav och önskemål så möjligheten att få anbud blir så stor som möjligt.

Information maj 2018: Pemco Energi AB byter namn till Solör Bioenergi Värme AB

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom att förvärva Pemco Energi från det norska investmentbolaget Pemco.

I samband med ägarskiftet byter man nu namn till Solör Bioenergi Värme AB.

Leverantörsadress:
Solör Bioenergi Värme AB
Krokstad Tegelbruket
661 94 Säffle
Web: solorbioenergi.com
Tfn (växel): +46 553-101 91
Org.nr. 556310-5328
VAT Nr SE556310532801

Fakturaadress:
faktura.se@solorbioenergi.com

Skrivet om avtalet