Bränslepellets 2016 DIS

Bränslepellets 2016

2017-04-06 till 2026-03-03
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommaren 2022. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 1 juli till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Bränslepellets 2016 kommer vara 13 juni med anbudsöppning under vecka 26.

Bränslepellets 2016 DIS omfattar

Leverans av bränslepellets i bulk till dina anläggningar för:

 • fastighetsuppvärmning
 • industriellt bruk

Systemet är öppet och fritt så leverantörer kan ansluta sig löpande. Vi uppdaterar leverantörslistan under fliken Stöddokument då nya tillkommer.

Avropet görs genom specifika upphandlingar som Adda Inköpscentral utför åt dig. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

För dig som vill bli leverantör:

Ansök till Bränslepellets 2016 DIS här

Förlängd giltighetstid

Adda Inköpscentral har fattat beslut om att förlänga giltighetstiden för DIS Bränslepellets 2016 med fem år, alltså till 2026-03-03. Både nya och befintliga kunder kan använda DIS:et precis som vanligt.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i bilagorna Anläggningsförteckning – Bränslepellets 2016 och Ifyllnadsblankett för köp av Bränslepellets genom dynamiskt inköpssystemBränslepellets 2016. Använd dokumentet Instruktion till blankett Anläggningsförteckning – Bränslepellets 2016 som vägledning för vilken information som ska anges.

  Tänk på att precisering av minimikrav eller tillägg av nya krav kan bli konkurrenshämmande och/eller kostnadsdrivande. Vi rekommenderar därför att precisering av minimikrav och tillägg av nya krav endast bör göras om det verkligen finns ett behov av det och det är väl förankrat med verksamheten.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan er specifika upphandling.

Leverantörer

Skrivet om avtalet