Bränslepellets 2016 DIS

Bränslepellets 2016

2017-04-06 till 2026-03-03

Bränslepellets 2016 DIS omfattar

Leverans av bränslepellets i bulk till dina anläggningar för:

 • fastighetsuppvärmning
 • industriellt bruk

Systemet är öppet och fritt så leverantörer kan ansluta sig löpande. Vi uppdaterar leverantörslistan under fliken Stöddokument då nya tillkommer.

Avropet görs genom specifika upphandlingar som Adda Inköpscentral utför åt dig. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

För dig som vill bli leverantör:

Ansök till Bränslepellets 2016 DIS här

Påverkan på grund av kriget i Ukraina (2022-10-12)

Efterfrågan på pellets har i hela Europa ökat i takt med att fossila bränslen, el och utsläppsrätter har blivit dyrare. Just nu råder det brist på pellets på marknaden, då pellets inte längre importeras från Ryssland.

Ansträngd situation på pelletsmarkaden

Under 2022 har situationen på pelletsmarknaden blivit ansträngd med ökad efterfrågan, stigande pris och brist på pellets. Kriget i Ukraina och de följande begränsade leveranser av naturgas har lett till att priset på naturgas stigit kraftigt i Europa. Detta har medfört högre efterfrågan och prisökningar på andra fossila bränslen och på el vilket i sin tur också ökat pris på pellets och andra biobränslen.

Begränsad tillgång på naturgas från Ryssland i kombination med stort beroende av just naturgas i Europa har varit den faktor som starkastpåverkat priset på andra energislag det senaste året.

Vi rekommenderar därför våra kunder att upphandla i god tid och gärna under våren, då leverantörerna lägger sina ordrar.

Pelletsmarknaden i Europa har också påverkats av att pelletsleveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina har stoppats. Det rör sig om två till tre miljoner ton på årsbasis, ungefär tio procent av pelletsanvändningen i Europa.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i bilagorna Anläggningsförteckning – Bränslepellets 2016 och Ifyllnadsblankett för köp av Bränslepellets genom dynamiskt inköpssystemBränslepellets 2016. Använd dokumentet Instruktion till blankett Anläggningsförteckning – Bränslepellets 2016 som vägledning för vilken information som ska anges.

  Tänk på att precisering av minimikrav eller tillägg av nya krav kan bli konkurrenshämmande och/eller kostnadsdrivande. Vi rekommenderar därför att precisering av minimikrav och tillägg av nya krav endast bör göras om det verkligen finns ett behov av det och det är väl förankrat med verksamheten.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan er specifika upphandling.

Leverantörer

Skrivet om avtalet