Elenergi 2017 DIS

Elenergi 2017

2018-06-22 till 2028-06-21
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommarperioden. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 1 juli till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Elenergi 2017 kommer vara 13 juni med anbudsöppning under vecka 26.

Elenergi 2017 DIS omfattar

 • Fysisk leverans av elenergi och möjlighet till prissäkring
 • Hantering av kundens egen produktion av elenergi
 • Olika prismodeller
 • Olika miljöval

Utöver de framtagna prismodellerna och miljövalen finns även möjlighet att ta fram egna modeller och val utifrån organisationens behov.

DIS är öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven. Ansökningar sker löpande under hela giltighetstiden. Leverantörerna som för tillfället är anslutna till DIS redovisas under fliken Stöddokument.

Avrop görs genom specifika upphandlingar som Inköpscentral utför åt dig. Från det att du skickar in dina underlag till oss tar det cirka 15 dagar till färdigt kontrakt. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel.

För dig som vill bli leverantör:

Ansök till Elenergi 2017 DIS här

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i de olika flikarna i dokumentet Blankett för köp - Elenergi 2017. Använd dokumentet Instruktion för ifyllnad av Blankett för köp – Elenergi 2017 som vägledning för vilken information som ska anges. Fyll också i, underteckna, scanna in och mejla blanketten Fullmakt Elenergi 2017.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Skrivet om avtalet