Solcellslösningar 2019 DIS

Solcellslösningar 2019 ska erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellslösningar. Det ska vara flexibelt att anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på anläggning, konsultuppdrag eller varukorg. Upphandlingarna görs via dynamiskt inköpssystem, DIS.

Genom att klicka på plustecknet efter respektive DIS nedan kommer du åt alla handlingar och ser även vilka leverantörer som är antagna inom respektive DIS. Du behöver inte logga in för att få tillgång till den informationen. Inloggning sker först då ni vill att Inköpscentralen ska genomföra upphandling i DIS:et.

Har du frågor om solcellslösningar är du välkommen att kontakta oss på dis@adda.se.

Frågor om DIS:et?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning

2020-02-12 till 2030-02-11
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommarperioden. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 15 juni till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Solcellslösningar 2019 kommer vara 15 juni med anbudsöppning under vecka 31.
avtalskort.solcellslosningar_450x300.jpg
Solcellsanläggning DIS Avtalskort.pdf (161 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om upphandling av solcellsanläggning via DIS

Genom DIS:et får upphandlande myndigheter stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen. Mall för enkla förstudie ger stöd för att avgöra lämpligheten hos det tilltänkta objektet. Handledningen används både vid framtagande av uppgifter för enkel förstudie och tekniska krav för de specifika objektet. Generell ramhandling, generella administrativa föreskrifter, kontraktsmall samt stöddokument har tagits fram för att underlätta färdigställande av underlag. Riskanalys gällande mänskliga rättigheter har gjorts gällande solceller och i underlag finns tekniska krav och utvärdering av miljöfaktorer.

Stöddokumenten som tagits fram för upphandlingen ger stöd vid framtagande av uppgifter samtidigt som stor flexibilitet finns i underlaget vilket gör upphandlande myndigheter kan anpassa och komplettera underlaget utifrån egna förutsättningar och mål.

DIS:et omfattar

I DIS:et genomförs upphandling av totalentreprenad enligt ABT 06. Vilka leverantörer som för tillfället är anslutna framgår i den gråa rutan här på sidan.

Så avropar och upphandlar du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Under fliken stöddokument finns följande underlag

 • Enkel förstudiemall
 • Handledning
 • Ramhandling Generell enligt AMA El 19
 • Ramhandling objektspecifikbilaga (fylls i av upphandlande myndighet)
 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning (fylls i av upphandlande myndighet)
 • Anbudsformulär
 • Flödesschema
 • Riskanalys gällande mänskliga rättigheter Solceller
 • Chinese due diligense guidelines
 • OECD due diligense guidelines
 • Entreprenadkontrakt mall

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i dokumenten Ramhandling-objektspecifik bilaga och Bilaga 2.2 - Upphandlingsunderlag Solcellsanläggning. Använd dokumentet Handledning under som stöd för ifyllnad.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Solcellslösningar 2019 – Konsulter

2020-03-12 till 2030-02-13
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommarperioden. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 15 juni till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Solcellslösningar 2019 kommer vara 15 juni med anbudsöppning under vecka 31.

Om DIS:et

Upphandling genomförs enligt ABK 06. Stöd ges genom mall för administrativa föreskrifterna som ansluter till AMA Konsult 10, förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av konsultupphandling då den begränsning som finns för användandet är att uppdraget ska ha koppling till solceller. Inköpscentralen har tagit fram en informationsfolder ”Solenergi” som övergripande presenterar hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser konsulttjänster med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Administrativa föreskrifter som ansluter till AMA konsult 10
 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Kontrakt mall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Solenergi- folder

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i dokumentet Bilaga 2.2 - Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 – konsulter. Av dokumentet Avropshandledning - konsulter framgår vilka anpassningar som kan göras för den specifika upphandlingen.

  Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Solcellslösningar 2019 – Varukorg

2020-04-21 till 2026-03-31
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommarperioden. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 15 juni till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Solcellslösningar 2019 kommer vara 15 juni med anbudsöppning under vecka 31.

Om DIS:et

Upphandling genomförs som en varuupphandling. Stöd ges genom förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av upphandling och kan komplettera varukorgen med fler artiklar och krav. DIS:et kan till exempel användas då beställaren har egna ramavtal för montering av anläggning, komplettera eller byta ut utrustning.

Informationsbroschyren ”Solenergi” ger en övergripande presentation över hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser varor med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@sklkommentus.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Kontraktsmall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Riskanalys mänskliga rättigheter solceller
 • Chinese Due Diligense Guidence
 • OECD Due Dligense Guidence Minerals
 • Broschyr om solenergi

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Fyll i dokumentet Upphandlingsunderlag Varukorg.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara varor till en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer