Solcellslösningar 2019 DIS

Genom detta DIS kan kommuner, regioner och deras bolag på ett enkelt sätt upphandla solcellslösningar. DIS möjliggör flexibilitet vilket innebär att innehållet i upphandlingen kan anpassas till era specifika krav och behov.

Genom att klicka på plustecknet efter respektive DIS nedan kommer du åt alla handlingar och ser även vilka leverantörer som är antagna inom respektive DIS. Du behöver inte logga in för att få tillgång till den informationen. Inloggning sker först då ni vill att Inköpscentralen ska genomföra upphandling i DIS:et.

Har du frågor om solcellslösningar är du välkommen att kontakta oss på dis@adda.se.

Frågor om DIS:et?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning

2020-02-12 till 2030-02-11
avtalskort.solcellslosningar_450x300.jpg
Solcellsanläggning DIS Avtalskort.pdf (161 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om upphandling av solcellsanläggning via DIS

Genom DIS:et får du som användare stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen.

Mall för enkel förstudie ger stöd för att avgöra lämpligheten hos det tilltänkta objektet. Handledningen används både vid framtagande av uppgifter för enkel förstudie och tekniska krav för det specifika objektet. Generell ramhandling, generella administrativa föreskrifter, kontraktsmall samt stöddokument har tagits fram för att underlätta färdigställande av underlag.

Riskanalys gällande mänskliga rättigheter har gjorts gällande solceller och i underlag finns tekniska krav och utvärdering av miljöfaktorer.

DIS:et omfattar

I DIS:et genomförs upphandling av totalentreprenad enligt ABT 06. Vilka leverantörer som för tillfället är anslutna framgår i den gråa rutan här på sidan.

Så avropar och upphandlar du

Upphandling genomförs genom Adda Inköpscentral i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument hittar du flera dokument som stöd vid avrop. Stöddokumenten ger stöd vid framtagande av uppgifter samtidigt som stor flexibilitet finns i underlaget, vilket gör att ni kan anpassa och komplettera underlaget utifrån era specifika förutsättningar och mål.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i dokumenten Ramhandling-objektspecifik bilaga och Bilaga 2.2 - Upphandlingsunderlag Solcellsanläggning. Använd dokumentet Handledning under som stöd för ifyllnad.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Solcellslösningar 2019 – Konsulter

2020-03-12 till 2030-02-13

Om DIS:et

Upphandling genomförs enligt ABK 06. Stöd ges genom mall för administrativa föreskrifterna som ansluter till AMA Konsult 10, förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av konsultupphandling då den begränsning som finns för användandet är att uppdraget ska ha koppling till solceller. Inköpscentralen har tagit fram en informationsfolder ”Solenergi” som övergripande presenterar hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser konsulttjänster med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Administrativa föreskrifter som ansluter till AMA konsult 10
 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Kontrakt mall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Solenergi- folder

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i dokumentet Bilaga 2.2 - Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 – konsulter. Av dokumentet Avropshandledning - konsulter framgår vilka anpassningar som kan göras för den specifika upphandlingen.

  Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Solcellslösningar 2019 – Varukorg

2020-04-21 till 2026-03-31

Om DIS:et

Upphandling genomförs som en varuupphandling. Stöd ges genom förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av upphandling och kan komplettera varukorgen med fler artiklar och krav. DIS:et kan till exempel användas då beställaren har egna ramavtal för montering av anläggning, komplettera eller byta ut utrustning.

Informationsbroschyren ”Solenergi” ger en övergripande presentation över hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser varor med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@sklkommentus.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Kontraktsmall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Riskanalys mänskliga rättigheter solceller
 • Chinese Due Diligense Guidence
 • OECD Due Dligense Guidence Minerals
 • Broschyr om solenergi

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Ansök till Solcellslösningar 2019 - Varukorg DIS här

Kvalificerade leverantörer

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Fyll i dokumentet Upphandlingsunderlag Varukorg.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara varor till en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer