Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning

Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning

2020-02-12 till 2030-02-11
avtalskort.solcellslosningar_450x300.jpg
Solcellsanläggning DIS Avtalskort.pdf (161 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om upphandling av solcellsanläggning via DIS

Genom DIS:et får du som användare stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen.

Mall för enkel förstudie ger stöd för att avgöra lämpligheten hos det tilltänkta objektet. Handledningen används både vid framtagande av uppgifter för enkel förstudie och tekniska krav för det specifika objektet. Generell ramhandling, generella administrativa föreskrifter, kontraktsmall samt stöddokument har tagits fram för att underlätta färdigställande av underlag.

Riskanalys gällande mänskliga rättigheter har gjorts gällande solceller och i underlag finns tekniska krav och utvärdering av miljöfaktorer.

DIS:et omfattar

I DIS:et genomförs upphandling av totalentreprenad enligt ABT 06. Vilka leverantörer som för tillfället är anslutna framgår i den gråa rutan här på sidan.

Så avropar och upphandlar du

Upphandling genomförs genom Adda Inköpscentral i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument hittar du flera dokument som stöd vid avrop. Stöddokumenten ger stöd vid framtagande av uppgifter samtidigt som stor flexibilitet finns i underlaget, vilket gör att ni kan anpassa och komplettera underlaget utifrån era specifika förutsättningar och mål.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i dokumenten Ramhandling-objektspecifik bilaga och Bilaga 2.2 - Upphandlingsunderlag Solcellsanläggning. Använd dokumentet Handledning under som stöd för ifyllnad.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Skrivet om avtalet