Solcellslösningar 2019 – Varukorg

Solcellslösningar 2019 – Varukorg

2020-04-21 till 2026-03-31
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommarperioden. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 15 juni till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Solcellslösningar 2019 kommer vara 15 juni med anbudsöppning under vecka 31.

Om DIS:et

Upphandling genomförs som en varuupphandling. Stöd ges genom förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av upphandling och kan komplettera varukorgen med fler artiklar och krav. DIS:et kan till exempel användas då beställaren har egna ramavtal för montering av anläggning, komplettera eller byta ut utrustning.

Informationsbroschyren ”Solenergi” ger en övergripande presentation över hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser varor med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@sklkommentus.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Kontraktsmall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Varukorg
 • Riskanalys mänskliga rättigheter solceller
 • Chinese Due Diligense Guidence
 • OECD Due Dligense Guidence Minerals
 • Broschyr om solenergi

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Fyll i dokumentet Upphandlingsunderlag Varukorg.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara varor till en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Skrivet om avtalet