Stationstankning 2021

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av olika typer av drivmedel för tankning och laddning av fordon som används i tjänsten.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Stationstankning 2021

2022-03-25 till 2026-03-24

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om Stationstankning 2021

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av olika typer av förnybara drivmedel, el och fossila drivmedel samt förmånliga drivmedelsrabatter. Samtliga rikstäckande aktörer finns representerade, men även flera lokala. Det är enkelt att avropa på avtalet och den praktiska användningen är smidig genom exempelvis företagskort.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar drivmedel för främst personbilar och lätta lastbilar och är indelat i tre delområden:

 1. Laddning - normalladdning, snabbladdning, supersnabbladdning
 2. Biodrivmedel samt fossila drivmedel - Etanol E85, HVO100, bensin, diesel
 3. Fordonsgas - BiogasBas eller liknande med ett maximalt utsläppsvärde på 31,9 g CO2e/MJ, Biogas100 eller liknande med 100 procent biogas

I samtliga delområden ingår också övriga produkter, t.ex. automattvätt, hyra av släp, hyra av bil, tillbehör, smörjolja, spolarvätska, torkarblad, AdBlue och andra trafikprodukter. Det finns dock inga krav på att leverantörerna ska tillhandahålla övriga produkter, utan utbud kan variera mellan de olika anläggningarna.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom rangordning.

Stöd för avrop

Under Stöddokument finns flera dokument som kan vara till hjälp vid avrop.

 • Avropsvägledning
 • Mall administrationsavtal
 • Avropsberättigade parter
 • Rangordning leverantörer

Viktig information till dig som avropar från Stationstankning 2017

Glöm inte att göra avropsanmälan på Stationstankning 2021. En avropsanmälan möjliggör en enkel övergång mellan ramavtalen.

Leverantörerna i ramavtalet får information om gjorda avropsanmälningar och har aviserat att de löpande i turordning tar kontakt med kunder som gör en avropsanmälan.

Nuvarande ramavtal Stationstankning 2017 upphör att gälla efter 15 april och köp efter detta datum inkluderar inte ramavtalsrabatter och kan betraktas som direktupphandling.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning under fliken Stöddokument. Rangordningen är uppdelad på både delområde och geografiskt område. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar.

 4. När kan jag göra avsteg från rangordningen?

  Så långt det är möjligt ska du använda den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett. I ramavtalet finns fastslagna undantag då rangordningen kan frångås. Se dessa i avropsvägledningen som finns under fliken Stöddokument.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Stationstankning2021.pdf (300 kB, nytt fönster)