Adda

Fastighetsnära tjänster

Fastighetsnära tjänster erbjuder ramavtal för dig som arbetar inom
fastighetsdrift, fastighetsskötsel eller internservice. Kategorin fokuserar på enkelhet i avrop och användning och där ramavtalsleverantörerna kan erbjuda ett heltäckande sortiment av tjänster.

Kontaktperson

David Westberg

David Vestberg

Tel:
08 709 55 64
Skicka e-post

Kategoriansvarig David Vestberg

”Målet för denna kategori är att frigöra resurser åt våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Behovet av fastighetsnära varor och tjänster ser likvärdigt ut över hela landet vilket gör att utbudet i våra avtal är relativt standardiserat. Vi som inköpscentral kan genom vår storskalighet erbjuda kvalitativa avtal till bästa totalpris.

För att vi ska vara relevanta mot de högt uppställda hållbarhetsmål som våra kunder har behöver vi hela tiden vässa våra krav samt följa upp dessa kontinuerligt.

Utveckling: Behovet hos våra kunder ska styra kategorins utveckling och utformning av avtalsportföljen. För att vara uppdaterad på vad som händer inom kategorins intressesfär för vi kontinuerligt en dialog med våra leverantörer, branschorganisationer samt övriga intressenter."

Ramavtal inom Fastighetsnära tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bevakning och larmtjänster 2019 2024-09-20 -
Dryckesautomater 2017 2023-02-19 -
Postförmedlingstjänster 2017 2023-03-19 -
Säkerhetsteknik 2020 2026-03-31 -
Säkerhetsteknik konsulter-2 2020 2025-08-31 -

Pågående upphandlingar inom Fastighetsnära tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Dryckesautomater 2022 Pågående - Mars 2023
Postförmedlingstjänster 2022 Pågående 89 dagar kvar (2022-09-30) Mars 2023