Bevaknings- och larmtjänster 2019

Är du eller din organisation i behov av trygghet och säkerhet? Då ska ni titta hit. I en komplex bransch vill vi göra det både enkelt och värdeskapande att avropa från detta avtal.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bevakning och larmtjänster 2019

2020-09-21 till 2024-09-20

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 3 år med option att förlänga i ytterligare 1 år.

Bevakning och Larm 2019 Avtalskort.pdf (158 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Om ramavtalet

Fördelarna med Inköpscentralens ramavtal är:

 • Stor flexibilitet vad gäller de heltäckande tjänsterna inom varje tjänsteområde.
 • Brett utbud av erkända leverantörer på marknaden.
 • Långtgående kravställning vad gäller tjänsterna och arbetsrättsliga villkor.
 • Möjlighet att använda rapporteringssystem och kundportal som ger en god överblick och möjliggör enkel uppföljning av uppdragen.
 • Stöd med kartläggning för att kunna arbeta strategiskt med förebyggande insatser.
 • Enkelt att kostnadsberäkna eftersom priserna i ramavtalet utgör takpriser i avropet.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar tre tjänsteområden:

 1. Larmcentral - Med endast ett geografiskt område för hela Sverige.
 2. Bevakning - Med geografiskt område per svensk kommun.
 3. Specialiserad bevakning - Med geografiskt område per regionindelning.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom förnyad konkurrensutsättning. För mer information se avsnitt 3. Avrop i Avropsvägledningen.

Stöd för avrop

För att avropa på ramavtalet bör ni först säkerställa att ni är avropsberättigade. Därefter rekommenderas ni att läsa Avropsvägledningen.

När ni sen formulerar ert avrop i den förnyade konkurrensutsättningen kan ni använda er av dokumenten ”Mall Avropsförfrågan”, ”Mall Prisbilaga” och ”Mall Kontrakt”.

Efter att ni har fått in era avropssvar kan ni använda dokumentet ”Mall Prövning och utvärdering” för prövning av inkomna avropssvar.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland 

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

2023-01-01 Securitas har justerat sina priser enligt avtal.