Dryckesautomater 2017

Påfyllda, fungerande kaffe- och vattenautomater är en viktig del på många arbetsplatser, skolor, mottagningar och offentliga platser. Genom ramavtalet Dryckesautomater 2017 får du dessutom ett hållbarhetsperspektiv till tjänsten. Du som användande kund blir garanterad ett avtal där mycket redan är säkerställt.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Dryckesautomater 2017

2019-02-20 till 2023-02-19

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet är framtaget för att du som kund ska kunna använda det oavsett vilka behov du har. Vill du köpa eller hyra kaffeautomater? Ska automaten vara ny, begagnad eller tillgänglighetsanpassad? Vill du ha fullservice eller föredrar du att göra en del av servicen själv? Vill du köpa kaffe och tillbehör via ramavtalet? Föredrar du att köpa eller hyra vattenautomater? I Ramavtalet Dryckesautomater 2017 finns alla dessa alternativen, och några till.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet omfattar försäljning och uthyrning av kaffeautomater och vattenautomater, med och utan service, samt kaffe, te och andra tillbehör.

 1. Kaffeautomater
 2. Tillgänglighetsanpassade kaffeautomater
 3. Begagnade kaffeautomater
 4. Vattenautomater

Avtalet ersätter Dryckesautomater 2013.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per anbudsområde och geografiskt område. Om ni ska beställa ex begagnade kaffeautomater och har säte i Malmö, då ska ni avropa på Anbudsområde 3 Begagnade kaffeautomater och det geografiska området Skåne. Vänd er i första hand till den leverantör som är rangordnad som nr 1.

Observera att det finns möjlighet att leverantören kommer ut till er och gör en kostnadsfri behovsanalys på plats. Leverantören ska därefter ge er förslag på lämpliga kaffe- eller vattenautomater, service samt tillhörande produkter som finns på ramavtalet utifrån ett behovs-, kostnads- och energibesparningsperspektiv.

Information om höjda kaffepriser

Kaffeindex har under en längre tid gått upp kraftigt. Nya prislistor publiceras löpande i Tendsign och vi uppmanar därför våra kunder att vara uppmärksamma på om ni har den senaste versionen tillgänglig.

Information om överlåtelse

Överlåtelseavtal är tecknat mellan leverantörerna Five day week AB och Kaffekompaniet. Detta betyder att Kaffekompaniet blir ny avtalsleverantör och tar över Five day weeks förpliktelser.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2 och 3, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i bilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.