Dryckesautomater 2017

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Dryckesautomater 2017

2019-02-20 till 2023-02-19

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Alternativ vid eventuell avtalslös period

Som informerats om så pågår en överprövningsprocess i upphandlingen Dryckesautomater 2022, anbudsområde 1 Kaffeautomater och 2 Återbrukade kaffeautomater (inte avseende anbudsområde 3 Liquidautomater eller 4 Vattenautomater).

Dryckesautomater 2017 löper t.o.m. 2023-02-19. Vi hoppas naturligtvis att nya ramavtal på överprövade avtalsområden inte ska bli försenade, men om det skulle inträffa så finns det följande möjligheter:

Kontrakt med stöd av Dryckesautomater 2017 får tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid. Det är t.ex. möjligt att teckna kontrakt för en ny fast hyresperiod (minst 24 månader), eller förlänga med valfritt antal månader. Notera att för avtalsområde 4 Vattenautomater, så hänvisas till de nya ramavtalen.

Inköpscentralen återkommer med mer information.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet är framtaget för att du som kund ska kunna använda det oavsett vilka behov du har. Du kan teckna fullserviceavtal eller välja att göra en del av servicen själv. Du kan också välja till kaffe, te och andra tillbehör. Även vattenautomater ingår.

Ramavtalet omfattar köp och hyra av kaffeautomater och vattenautomater, med och utan service, kaffe, te och andra tillbehör.

 1. Kaffeautomater
 2. Tillgänglighetsanpassade kaffeautomater
 3. Begagnade kaffeautomater
 4. Vattenautomater

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per anbudsområde och geografiskt område. Om ni ska beställa till exempel begagnade kaffeautomater och har säte i Malmö, då ska ni avropa på Anbudsområde 3 Begagnade kaffeautomater och det geografiska området Skåne. Vänd er i första hand till den leverantör som är rangordnad etta.

Leverantören kan komma ut till er och göra en kostnadsfri behovsanalys på plats. Därefter ska leverantören ge er förslag på lämpliga kaffe- eller vattenautomater, service samt tillhörande produkter som finns på ramavtalet utifrån ett behovs-, kostnads- och energibesparningsperspektiv.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Information om höjda kaffepriser

Kaffeindex har under en längre tid gått upp kraftigt. Nya prislistor publiceras löpande i Tendsign och vi uppmanar därför våra kunder att vara uppmärksamma på om ni har den senaste versionen tillgänglig.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2 och 3, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i bilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Skrivet om avtalet