Dryckesautomater 2022

Notera att ramavtalet startar 20 februari 2023.

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Dryckesautomater 2022

2023-02-20 till 2027-02-19

Notera att ramavtalet startar 20 februari 2023.

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

i
Observera att ramavtalet omfattar avtalsområde 3. Kaffeautomater modell liquid och avtalsområde 4. Vattenautomater. Avtalsområde 1. Kaffeautomater och avtalsområde 2. Återbrukade kaffeautomater är för närvarande överprövade.

Ramavtalet omfattar

Dryckesautomater 2022 omfattar kaffeautomater och vattenautomater med service, kaffe, te och övriga ingredienser samt kolsyra. Krav har ställts på bland annat hållbarhet och tillgänglighet. Alla ingredienser som ingår är hållbarhetsmärkta, och det finns ett stort utbud av Fairtrademärkta produkter. Alla automater ska till exempel kunna tillgänglighetsanpassas i olika avseenden.

Nu tecknade ramavtal omfattar följande avtalsområden:

 • Avtalsområde 3 Kaffeautomater modell liquid
 • Avtalsområde 4 Vattenautomater (kolsyra med mera ingår i månadskostnaden)

Avtalsområde 1 och 2 är för närvarande överprövade, här kan du läsa mer.

Så avropar och beställer du

Alla avtalsområden avropas med en fast leverantörsordning (rangordning) per län. En övergripande beskrivning finns under fliken "Avropa och beställ steg för steg", och en mer detaljerad beskrivning finns i Avropsstöd, under fliken Stöddokument längre ner på sidan.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument och bilagor:

 • Avropsberättigade parter
 • Avropsstöd Dryckesautomater 2022
 • Rangordning per avtalsområde och län (förteckning över antagna leverantörer)
 • Översiktlig bild AO 1-3 Dryckesautomater 2022
 • Kontraktsvillkor (Ramavtalsvillkoren finns i Leverantörsfliken)
 • Kravspecifikation
 • E-handel beställarens uppgifter
 • E-handel leverantörens uppgifter

 

Välkommen på seminarium 

Vill du veta mer om ramavtalet? Den 8 mars kl. 13.30-14.30 och 20 mars kl. 10.30-11.30 anordnar vi informationsträffar där vi går igenom avtalet. Du har också möjlighet att ställa frågor! Läs mer och anmäl dig här

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen är uppdelad på såväl avtalsområde (t.ex. Vattenautomater) och geografiskt område.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordning, t.ex. 1, 2, 3, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer. Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i bilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Skrivet om avtalet