Adda

Fastighetsnära varor

Fastighetsnära varor erbjuder ramavtal för dig som arbetar inom fastighetsdrift, fastighetsskötsel eller internservice. Kategorin fokuserar på enkelhet i avrop och användning och där ramavtalsleverantörerna kan erbjuda ett heltäckande sortiment av produkter.

Kontaktperson

Helena Eggens

Helena Eggens

Tel:
08 709 55 55
Skicka e-post

Avtalsansvarig Helena Eggens

”Målet för denna kategori är att frigöra resurser åt våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Behovet av fastighetsnära varor och tjänster ser likvärdigt ut över hela landet vilket gör att utbudet i våra avtal är relativt standardiserat. Vi som inköpscentral kan genom vår storskalighet erbjuda kvalitativa avtal till bästa totalpris.

För att vi ska vara relevanta mot de högt uppställda hållbarhetsmål som våra kunder har behöver vi hela tiden vässa våra krav samt följa upp dessa kontinuerligt.

Utveckling: Behovet hos våra kunder ska styra kategorins utveckling och utformning av avtalsportföljen. För att vara uppdaterad på vad som händer inom kategorins intressesfär för vi kontinuerligt en dialog med våra leverantörer, branschorganisationer samt övriga intressenter."

Ramavtal inom Fastighetsnära varor

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 2024-03-12 -
Ljuskällor 2018 2024-04-05 -
Storköksutrustning 2016 2022-08-26 -
Storköksutrustning 2020 2026-06-26 -
Storköksutrustning 2020 Installation och service 2026-04-30 -
Storköksutrustning konsulter 2020 2026-03-31 -
Vitvaror 2019 2025-05-21 -

Pågående upphandlingar inom Fastighetsnära varor

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2022 Planerad - Mars 2024
Storköksutrustning 2020 Pågående - Juni 2022
Storköksutrustning installation och service 2020 Pågående - Maj 2022
Storköksutrustning konsulter 2020 Pågående - September 2022