Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018

Ramavtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018

2020-03-13 till 2024-03-12

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
I ramavtalet ingår bland annat nitril- och gummihandskar. Med hänvisning till extrema och oförutsebara världshändelser, främst hänförliga till coronapandemin, har prisläget hos leverantören Ahlsell för dessa produkter ändrats kraftigt under ramavtalstiden. Priset på nitril- och gummihandskar har ökat och prisändringen gäller fr.o.m. 1 september 2021 t.o.m. 1 december 2021.

Om ramavtalet

Det finns två avtalsområden: e-handel och webbutik samt köp i fysisk butik.

E-handel

Ramavtal med Ahlsell Sverige AB ger verksamheten möjlighet att beställa artiklar via e-katalog, Punsch Out och/eller webbutik. Avtalet omfattar cirka 66 000 artiklar. Beställaren kan avgränsa omfattningen på det sortiment som ska avropas.

Fysisk butik

Ramavtal har tecknats med sex företag och avser butiker i 115 kommuner. Ramavtalen erbjuder verksamheter möjlighet att genomföra köp i fysiska butiker. Leverantörer är antagna i rangordning och upp till tre leverantörer är antagna per kommun. Ramavtalen omfattar mellan 500 – 800 artiklar.

Ramavtalet omfattar

Det nya avtalet omfattar järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning med följande tjugo (20) produktgrupper:

 • El
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är batteri, belysning och elsladd.
 • Fastighet
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är hyllplan, termometer och väggskena.
 • Fästteknik
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är bricka, slangklämma och skruv.
 • Förbrukning
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är elementpensel, sopsäck och toalettpapper.
 • Förnödenhet
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är avfallspåse, tejp och golvskydd.
 • Kem
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är handdesinfektion, smörjmedel och universalolja.
 • Lyft
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är rundsling, rundslingkrok och spännband.
 • Lyftteknik
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är bärsele.
 • Lås
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är hänglås och nyckelkedja.
 • Märk
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är märkpenna.
 • Mät
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är meterstock, måttband och vattenpass.
 • Redskap
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är blåslampa, högtryckstvätt och stege.
 • Rengöring
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är dammsugare, dammsugarpåse och duschspruta.
 • Sanitet
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är duschdraperi, duschslang och duschstång.
 • Skyddsutrustning
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är brandsläckare, halvmask och hörselkåpor.
 • Svets
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är brännartång, svetselektrod och svets.
 • Tillbehör verktyg
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är kapskiva, lastsurrning och verktygsväska.
 • Verkstad
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är fatpall.
 • Verktyg
  Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är avrundningsfräs, bitssats och borr.
 • Övrigt
  Exempel på artikel som ingår i denna produktgrupp är gran i plast.

Så avropar och beställer du

Anslutning till ramavtal som avser e-handel sker genom att underlag under Stöddokument för e-handel fylls i och skickas till Ahlsell Sverige AB. Under fliken stöddokument finns information om e-handelslösning från Ahlsell Sverige AB. Inför uppstart fylls information om vilken e-handelslösning som önskas och vilka avgränsningar som önskas av upphandlat sortiment.

Anslutning till ramavtal som avser fysik butik görs genom kontakt med respektive leverantör. Finns det ingen leverantör i listan för din kommun, är du hänvisad till anbudsområde 1 - E-handel och webbutik.

Upphandlande myndighet kan avropa antingen via e-handel eller från fysisk butik inom kommunen eller en kombination av båda varianterna.

Information om nya leverantörer

Swedol är ny leverantör från och med 1 juli för kommunerna Luleå, Umeå och Piteå. Ramavtalet för fysisk butik med Tools är uppsagt. För att se vilken underleverantör Swedol har avseende fysisk butik, vänligen titta i bilagan "Uppdaterad 1 juli bilaga 02 anbudsområde 2 fysisk butik per kommun maximalt 3". Nya underleverantörer har också ersatt befintliga i kommunerna Boden, Pajala, Piteå, Kiruna och Gällivare. För att se vilka, vänligen titta i nämnd bilaga.

Skyddsmask M98 och filter till avtalet Personlig skyddsutrustning

För skyddsmask M98 och filter till avtalet Personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment) kan det beställas via Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 på avtalsområdet E-handel.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

 3. Titta i stöddokumenten

  E-handel: Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

  Fysisk butik: Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören/leverantörerna

  E-handel: Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar.

  Fysisk butik: Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar. Finns det ingen leverantör i listan för din kommun, är du hänvisad till anbudsområde 1 E-handel och webbutik.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Fysisk butik: Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren. Det finns också möjlighet att göra avsteg från rangordningen utifrån miljömässiga skäl. Med det menas avståndet till respektive butik.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument och i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.