Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018

Ramavtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018

2020-03-13 till 2024-03-12

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
1/5 2022. Fusion och avtalsöverlåtelse mellan Swedol och Tools. Avtalsöverlåtelsen innebär att Swedol tar över Tools avtalsåtagande (priser och villkor) under resterande avtalstid. De kommuner som har blivit tilldelad Tools som fysisk butik fortsätter att ha Tools priser under resterande avtalstid. Leverantörerna Ahlsell och Bygg- och Industrigross Norden AB (Big-gruppen) har begärt om prishöjning i enlighet med avtalet. Från den 1/5 gäller nya prislistor för dessa leverantörer.

avtalskort.fordonshinder_450x300.jpg

Avtalskort Järnhandelsvaror 2018.pdf (190 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Om ramavtalet

Det finns två avtalsområden: e-handel och webbutik samt köp i fysisk butik.

E-handel

Ramavtal med Ahlsell Sverige AB ger verksamheten möjlighet att beställa artiklar via e-katalog, Punsch Out och/eller webbutik. Avtalet omfattar cirka 66 000 artiklar. Beställaren kan avgränsa omfattningen på det sortiment som ska avropas. 

Leverantörens webbutik ska främst visa det upphandlade sortimentet. Sökfunktion och andra tjänster på sidan kan innebära att man lämnar det upphandlade sortimentet. Kontakta leverantören om ni har frågor kring hur deras lösning fungerar för er som kund inom Addas ramavtal.

Fysisk butik

Ramavtal har tecknats med sex företag och avser butiker i 115 kommuner. Ramavtalen erbjuder verksamheter möjlighet att genomföra köp i fysiska butiker. Leverantörer är antagna i rangordning och upp till tre leverantörer är antagna per kommun. Ramavtalen omfattar mellan 500 – 800 artiklar.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning inom följande 20 olika produktgrupper (exempel på artiklar inom parentes):

 1. El (batteri, belysning, elsladd)
 2. Fastighet (hyllplan, termometer, väggskena)
 3. Fästteknik (bricka, slangklämma, skruv)
 4. Förbrukning (elementpensel, sopsäck, toalettpapper)
 5. Förnödenhet (avfallspåsar, tejp, golvskydd)
 6. Kem (handdesinfektion, smörjmedel, universalolja)
 7. Lyft (rundsling, rundslingkrok, spännband)
 8. Lyftteknik (bärsele)
 9. Lås (hänglås, nyckelkedja)
 10. Märk (märkpenna)
 11. Mät (meterstock, måttband, vattenpass)
 12. Redskap (blåslampa, högtryckstvätt, stege)
 13. Rengöring (dammsugare, dammsugarpåse, duschspruta)
 14. Sanitet (duschdraperi, duschslang, duschstång)
 15. Skyddsutrustning (brandsläckare, halvmask, hörselkåpor)
 16. Svets (brännartång, svetselektrod, svets)
 17. Tillbehör verktyg (kapskiva, lastsurrning verktygsväska)
 18. Verkstad (fatpall)
 19. Verktyg (avrundningsfräs, bitssats, borr)
 20. Övrigt (gran i plast)

Så avropar och beställer du

Anslutning till ramavtal som avser e-handel sker genom att underlag under Stöddokument för e-handel fylls i och skickas till Ahlsell Sverige AB. Under fliken stöddokument finns information om e-handelslösning från Ahlsell Sverige AB. Inför uppstart fylls information om vilken e-handelslösning som önskas och vilka avgränsningar som önskas av upphandlat sortiment.

Anslutning till ramavtal som avser fysik butik görs genom kontakt med respektive leverantör. Finns det ingen leverantör i listan för din kommun, är du hänvisad till anbudsområde 1 - E-handel och webbutik.

Upphandlande myndighet kan avropa antingen via e-handel eller från fysisk butik inom kommunen eller en kombination av båda varianterna.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Prishöjning Swedol

Swedol har begärt om prishöjning i enlighet med avtalsvillkor. Från den 1/7-2022 gäller nya prislistor för dem som du finner i Tendsign.  

Information angående Personal Protective Equipment 

Ramavtalet Personal Protective Equipment 2017 löper ut 2022-09-25, men som en beredskapsåtgärd kommer produkterna som idag går att köpa via det avtalet istället att kunna avropas från detta avtal, via delområdet för e-handel. Produkterna kommer finnas tillgängliga i e-handeln från och med 2022-09-26 till 2023-09-26. Kontakta leverantören Ahlsell vid frågor.

Skyddsmask M98 och filter till avtalet Personlig skyddsutrustning

För skyddsmask M98 och filter till ramavtalet Personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment) kan det beställas via ramavtalet Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 på avtalsområdet e-handel.

Information om nya leverantörer

Swedol är ny leverantör från och med 1 juli för kommunerna Luleå, Umeå och Piteå. Ramavtalet för fysisk butik är uppsagt för dessa kommuner. För att se vilken underleverantör Swedol har avseende fysisk butik, vänligen titta i bilagan "Uppdaterad 1 juli bilaga 02 anbudsområde 2 fysisk butik per kommun maximalt 3". Nya underleverantörer har också ersatt befintliga i kommunerna Boden, Pajala, Piteå, Kiruna och Gällivare. För att se vilka, vänligen titta i nämnd bilaga.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

 3. Titta i stöddokumenten

  E-handel: Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

  Fysisk butik: Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören/leverantörerna

  E-handel: Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar.

  Fysisk butik: Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar. Finns det ingen leverantör i listan för din kommun, är du hänvisad till anbudsområde 1 E-handel och webbutik.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Fysisk butik: Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren. Det finns också möjlighet att göra avsteg från rangordningen utifrån miljömässiga skäl. Med det menas avståndet till respektive butik.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument och i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Historik och viktiga händelser

2022-04-11

Från 1 mars 2022 gäller åter de ordinarie prislistor på gummi-och nitrilhandskar som gällde innan prishöjningen (som pågick 1 september 2021-28 februari 2022).

2021-09-01 Prishöjning på nitril- och gummihandskar

I ramavtalet ingår bland annat nitril- och gummihandskar. Med hänvisning till extrema och oförutsebara världshändelser, främst hänförliga till coronapandemin, har prisläget hos leverantören Ahlsell för dessa produkter ändrats kraftigt under ramavtalstiden. Priset på nitril- och gummihandskar har ökat och prisändringen gäller fr.o.m. 1 september 2021 t.o.m. 28 februari 2022.