Ljuskällor 2018

Ramavtal för ljuskällor ger tillgång till all belysning till offentliga utrymmen, som skolor, arbetsplatser och idrottsanläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är utvalda ur ett miljöperspektiv.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Ljuskällor 2018

2020-04-06 till 2024-04-05

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet omfattar

 • Lysrör inklusive glimtändare och driftdon
 • LED-lysrör
 • LED-retrofitljuskällor
 • Halogenlampor
 • Kompaktlysrör
 • Högtrycksnatrium
 • Metallhalogen
 • Säkringar

Så avropar och beställer du

Avtal har tecknats med en leverantör. Avropsanmälan görs via länken Mina sidor.

Stöd för avrop

Under stöddokument finns följande handlingar

 • Avropsvägledning ljuskällor 2018
 • Avropsberättigade parter

Ny energimärkning för ljuskällor

Den 1 september 2021 börjar en ny energimärkning för ljuskällor gälla, vilket underlättar för köparen att göra ett bra miljöval. De gamla energiklasserna A++ till E ersätts med en ny skala med energiklass A till G. Ljuskällans energiklass syns på energimärkningsetiketten på ljuskällans förpackning eller i teknisk dokumentation på webben. Under september måste alla återförsäljare märka om produkterna i e-handel och på webben.

Samtidigt börjar även en ny europeisk produktlagstiftning för ljuskällor gälla. Den skärper kraven på energiprestanda, kvalitet och funktion på alla nytillverkade ljuskällor. Bland annat finns ett maxvärde på flimmer. Kompaktlysrör (CFL) med inbyggt drivdon fasas ut.

Traditionella T8-Lysrör fasas ut

Den 1 september 2023 blir det förbjudet att sälja konventionella T8-lysrör enligt EU:s ekodesigndirektiv. En god idé är att redan nu titta på hur existerande T8-installationer kan bytas ut mot LED. Med LED kan du reducera energiförbrukningen med upp till 80%. Dessutom är livsläng­den lång och ljuskvaliteten hög. Leverantören hjälper dig gärna se över er befintliga belysning och vägleda er till ett hållbart val.

Kostnadsfri ljusskola

Hur påverkar ljuset vår hälsa och ar­betsplats? Vilka olika belysningar finns det? Och hur skapar man den mest en­ergieffektiva och miljösmarta belysnin­gen utan att kosta på kvalitén? Boka en ljusskola med leverantören och lär dig mer om belysning via order@auralight.com.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.