Storköksutrustning 2020

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Storköksutrustning 2020

2022-06-27 till 2026-06-26

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet erbjuder ett stort utbud av storköksutrustning från nedkylning till tillagning och varmhållning inom sex produktområden.

Utöver ramavtalet för storköksutrustning finns ytterligare två ramavtal, Storköksutrustning installation och service och Storköksutrustning konsulter.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar storköksutrustning, det vill säga produkter inom följande produktområden:

 1. diskmaskiner
 2. kyla
 3. värme och tillagning
 4. värme - kokgrytor
 5. beredningsmaskiner
 6. inredning och serveringsutrustning

Det är möjligt att välja till installation och service av de produkter som avropas.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning, FKU. En mer detaljerad beskrivning finns under fliken "Avropa och beställ steg för steg" längre ner på sidan.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument och bilagor:

Avropsvägledning Storköksutrustning 2020
Bilaga 01: Avropsberättigade parter
Bilaga 02: Förteckning antagna leverantörer per län och produktområde
Bilaga 03: Mall Administrativ information avrop SFN och FKU Storköksutrustning 2020
Bilaga 04: Mall Utrustning avrop SFN och FKU Storköksutrustning 2020
Bilaga 05: Kontraktsvillkor
Bilaga 06: Allmänna kontraktsvillkor
Bilaga 07: E-handel beställarens uppgifter
Bilaga 08: E-handel leverantörens uppgifter
Bilaga 09: Allmänna krav från upphandlingsunderlag
Exempel på hur avrop genomförs för Storköksutrustning 2020

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Ska du göra en förnyad konkurrensutsättning, följ mallarna

  Följ instruktioner och mallar för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 8. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Här kommer historik på avtalet publiceras.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_storköksutrustning.pdf (331 kB, nytt fönster)