Entrézoner – fast installerade entrémattor 2019

Ramavtalets tjänster ska medverka till ett minskat slitage på golv, bättre hygienisk miljö samt trevligare entrémiljö.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Entrézoner – fast installerade entrémattor 2019

2020-06-12 till 2024-06-11

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.entrezonerochentremattor2019_450x300.jpg
Entrézoner - fast installerade Entrémattor 2019 Avtalskort.pdf (244 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtale

Entrézonen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den kan anpassas till upphandlande myndighets behov. Entrézonerna ska kunna tillhandahållas genom hyres- och/eller köpeavtal.

Entrézoner kan exempelvis läggas på förskolor, i receptioner med mera. Det är ett fastmonterat mattsystem med syfte att fånga upp smuts och väta.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar entrézoner, installation, service och support samt eventuella kringtjänster. Det omfattar inte köp av lekmattor, heltäckningsmattor, ergonomimattor, lösa entrémattor eller andra mattor avsedda för inredning.

Upphandlande myndigheter har möjlighet att teckna kontrakt om de önskar, men ramavtalen ställer inte krav på att det görs. Kontraktsmall finns inte för detta avtal. Hur lång tid ett kontrakt kan löpa är inte reglerat i ramavtalet. Kontraktets längd preciseras av upphandlande myndighet vid avrop.

Ramavtalet omfattar två delområden: Hyra av entrézon samt Köp av entrézon som är en fast installerad matta, textila golvplattor eller motsvarande, vars syfte är att fånga upp smuts och väta. Entrézonen ligger kvar under hela avtalsperioden. Entrézonen erbjuds i minst två (2) färger, antracitgrå och svart.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat på Hyra eller Köp av entrézon. Priserna kan variera beroende på geografiskt område som är uppdelat på Norrland, Svealand och Götaland.

Skillnader mellan Hyra av entrézon och Köp av entrézon

Välj fliken leverantörer. I spegling från Tendsign presenteras ramavtal, prislistor och tillval UM kan göra vid Köp av Entrézon. Pris anges per m2 och specifikation av storlek på område.

Hyra av entrézon

Priserna inkluderar alla kostnader förenade med uppdraget såsom service och installation, städinstruktion, borstvalsdammsugare samt förbrukningsartiklar till den, djuprengöring vid behov och avinstallation av entrézon. Några tillkommande kostnader får inte förekomma. Priserna är angivna exklusive mervärdesskatt.

Köp av entrézon

Priserna inkluderar alla kostnader förenade med uppdraget som service och installation samt städinstruktion. Utöver det finns tillval som upphandlande myndighet kan köpa som djuprengöring, avveckling av entrézon, borstvalsdammsugare samt förbrukningsartiklar avsedda för den. Priserna är angivna exklusive mervärdesskatt.

Stöd för avrop

 • Avropsstöd: är framtaget i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet Entrézoner – fast installerade entrémattor 2019 inom de geografiska områdena Norrland, Svealand och Götaland.
 • Avropsberättigade parter: här framgår det om du får använda dig av ramavtalet
 • Leverantörer och kontaktuppgifter för Entrézoner: här hittar du all information om leverantörerna

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Se intervjun med förskolerektor Lotta

Christina Öhlund, avtalsansvarig på Adda Inköpscentral, intervjuar Lotta Österman Eriksson, rektor på förskolan Hagaberg i Värmdö Kommun. På förskolan har de installerat en entrézon och i filmen berättar Lotta om fördelarna. Se filmen längre ned på sidan.

intervju med rektor på förskola

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.