Hygienartiklar och städmaterial 2018

Ramavtal Hygienartiklar och städmaterial erbjuder en helhetslösning för hygien, servering och städprodukter till verksamheter som äldreomsorg, sjukhus, skolor och förskolor.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hygienartiklar och städmaterial 2018

2019-03-30 till 2023-05-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta innebär inte någon förändring för det befintliga ramavtalet. Organisationsnumret är fortfarande oförändrat. Vi vill därför uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i era tillämpliga system. Läs mer om namnbytet nedan i fliken Historik och viktiga händelser.

Ramavtalen för hygienartiklar och städmaterial omfattar 8 varugrupper och är indelat i två avtalsområden.

Varugrupper:

 1. Torkpapper och servetter
 2. Påsar och säckar
 3. Handskar
 4. Servering
 5. Personlig hygien och förband
 6. Vård
 7. Städmaterial
 8. Rengöringsmedel

Avtalsområde A – Traditionellt sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Sortimentet inom detta område är komplett inom samtliga varugrupper. För samtliga produkter som har en tredjepartscertifierad miljömärkning finns information om det i prislistorna.

Priser framgår av prisbilagorna till ramavtalet. De priser som återfinns för produkter i varukorgen för delområde A är utvärderade medan priserna för det övriga sortimentet enbart är utvärderat på ett fåtal produkter. Det innebär att priserna för produkterna i varukorgen generellt är lägre.

På avtalsområde A har vi en ramavtalsleverantör som tar emot samtliga beställningar inom området.

Avtalsområde B – Miljöanpassat sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Produkter inom detta område ska vara tillverkade av biobaserat material, biologiskt nedbrytbart material, returfiber eller returplast.

För beställningar för ett totalt uppskattat värde upp till 50 000 kr används särskild fördelningsnyckel. För beställningar som uppskattas överstiga 50 000 kr ska samtliga ramavtalsleverantörer inbjudas att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället.

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken Leverantörer hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantören.

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”Krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken Leverantörer hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren, prislistor och uppgifter om leverantören.

Information om eventuella prisjusteringar

På grund av pandemin råder det förnärvarande stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Följden av detta kan medföra höjda råvarupriser och leveranssvårigheter. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Vidare är det också en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster på grund av pandemin. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara och då fungerar inte leveranserna.

För närvarande utreder vi hur detta kommer att påverka ramavtalet och vi återkommer så snart vi har mer information.

Leveransstörningar på grund av pandemin

Staples ser fortsatta störningar indirekt orsakade av corona inom de flesta kategoriområden. Det är längre ledtider i hamnar runtom i världen pga störningar i de globala leveranskedjorna, samt en global brist på containrar. Det råder även en global brist på råmaterial inom olika områden vilket skapar en utmaning för tillverkarna. För närvarande är störningarna dels leverantörsspecifika och dessa varierar över tid, och dels knutna till områden med extraordinär efterfrågan. Staples inköpsavdelning arbetar med fullt fokus på att få prioritering hos leverantörerna och där det är möjligt även hitta alternativa leverantörer. Sammantaget innebär det att Staples klarar av att leverera mer eller mindre kompletta sortiment inom de flesta kategorier, även om restnoteringarna från specifika leverantörer och på enskilda produkter fortsatt är onormalt hög.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 3. Följ instruktioner och mallarna när du gör din avropsförfrågan

  Följ instruktioner och eventuella mallar för respektive avropsmodell under Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt. 

 4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 5. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Information från leverantörer

Lyreco har förvärvat Staples Solutions (2021-10-20)

Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta innebär inte någon förändring för det befintliga ramavtalet. Organisationsnumret är fortfarande oförändrat. Vi vill därför uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i era tillämpliga system. Läs mer här (PDF-dokument, 93 kB, nytt fönster).

Engångshandskar

Situationen kring engångshandskar har stabiliserats och vi ser nu en god tillgång på en del modeller men till en prisbild som fortsatt är högre än normalt.

Information från Staples 2020-09-16

Staples ser fortsatta störningar orsakade av corona inom de flesta kategoriområden. För närvarande är störningarna dels leverantörsspecifika och dessa varierar över tid, och dels knutna till områden med extraordinär efterfrågan. Staples inköpsavdelning arbetar med fullt fokus på att få prioritering hos leverantörerna och där det är möjligt även hitta alternativa leverantörer. Sammantaget innebär det att Staples klarar av att leverera mer eller mindre kompletta sortiment inom de flesta kategorier, även om restnoteringarna från specifika leverantörer och på enskilda produkter fortsatt är onormalt hög. I deras netshop finns dagsaktuella saldon samt förslag på alternativ med liknande eller snarlik funktion.

Se under fliken Information från leverantörer för mer information.

Information från Procurator 2020-07-10

På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat markant. Det beror bland annat på att den globala efterfrågan kraftigt överstiger utbudet vilket skapar problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras.

Inköpscentralen har därför godkänt att leverantören Procurator tillfälligt får höja priserna på vissa artiklar. I nuläget är det framförarallt engångshandskar som berörs. Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Procurator meddelar även att den stora efterfrågan har lett till att ledtiderna för leveranser är mycket långa, uppemot 9-10 månader. Läget är ansträngt och Procurator bedömer att bristsituationen och de långa ledtiderna väntas fortsätta under resten av 2020 och en bit in i 2021.

Prishöjningen gäller från och med den 15/7. Du hittar prisinformation under fliken Stöddokument nedan.

Information från Procurator 2020-06-09

Procurator meddelar att den insats som gjordes under 20-24 maj har skapat goda förutsättningar för större kapacitet till utleveranser. Vidare vill de framföra att kunder har haft ett enormt tålamod under den tid som varit. Kundinfo juni -20 Procurator (PDF-dokument, 16 kB, nytt fönster)

Klicka på plustecknet för mer leveransinformation från Procurator

2020-05-20: Procurator dras med stora leveransförseningar på grund av coronapandemin och för att komma ikapp har de utökat personalstyrkan, infört fler arbetsskift för lagerarbetare samt investerat i it-lösningar. Tyvärr har inte detta varit tillräckligt så ytterligare åtgärder behöver göras för att komma i ett normalläge. Under kommande helg 20-24 maj behöver de därför stänga ner möjligheten för er alla kunder att lägga ordrar för att prioritera innestående ordrar. Kontakt kommer också tas med de kunder som är berörda av den tillfälliga stängningen. Procurator öppnar som vanligt igen måndagen den 25 maj.

Under samma period kommer Procurator att se över orderrader och plocka bort orderrader med produkter som inte är samhällskritiska. Detta berör långtifrån alla artiklar och kunder. Ytterligare information om detta kommer att skickas ut till berörda upphandlare/edi ansvariga.

Procurator hoppas att berörda kunder har förståelse för denna åtgärd som nu sker under en kort period och dessutom under helgen

 

2020-05-09: Metsäs´s produkter inom varumärket Katrin har nu återgått till normal produktion till stora delar. Totalt har nu Procurator över 60 olika artiklar från Metsä på lagerhylla från och med måndag. Det innebär att endast ett fåtal artiklar kan komma att ersättas med likvärdiga produkter fram till mitten på juni.

2020-04-28: Från och med den 1 maj återgår Procurator till de ordinarie priserna enligt ramavtalet. Det innebär att den tidigare överenskommelsen om priser för yt- och handdesinfektion upphör att gälla efter den 30 april. Procurator meddelar att de fortsatt har svårt att hålla leveranstiderna pga coronapandemin. Läs Procurators kundinfo här (PDF-dokument, 74 kB, nytt fönster).

2020-04-24: Efterfrågan på hygienpapper är väldigt stor just nu på Metsäs´s produkter inom varumärket Katrin. Under en begränsad tid kommer därför likvärdiga ersättningsartiklar att levereras i stället. Förändringen gäller endast under den period Metsä behöver för att kunna återgå till normal produktion. Läs kundinfo från Procurator (PDF-dokument, 56 kB, nytt fönster), kundinfo från Metsä (PDF-dokument, 20 kB, nytt fönster) och Metsäs lista över prio produkter (Excel-dokument, 24 kB, nytt fönster).

2020-04-15: På grund av förbättrade marknadsförutsättningar justerar Procurator tillfälligt ned priserna för hand- och ytdesinfektion. Priserna gäller från den 15 april och april månad ut. Se information från Procurator här (PDF-dokument, 346 kB, nytt fönster).

2020-04-01: Procurator har just nu extra stort orderinflöde pga Covid-19. Det medför längre kötid än vanligt till Kundsupport samt förseningar i in- och utleveranser.

Procurator arbetar för fullt för att så snart som möjligt komma tillbaka till korta leveranstider och hög servicegrad. Under tiden hoppas och ber de om kundernas förståelse.

2020-03-27: På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter.

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören Procurator Sverige AB tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter, se listan här (PDF-dokument, 234 kB, nytt fönster). Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Prishöjningen gäller från och med 27/3. Avrop som gjorts innan detta datum påverkas inte per automatik av prishöjningen. Men upphandlande myndigheter som genomfört avrop kan komma att bli kontaktade direkt av Procurator Sverige AB med anledning av bolagets leveransproblem.”

2020-03-25: Vi har fått information om att Procurator kommer att höja sina priser för de produkter som nu är kritiska ur ett coronaperspektiv. I nuläget har Procurator inte rätt att ta ut högre priser på avrop från ramavtalet och detta gäller tills Inköpscentralen meddelar något annat. Just nu utreder vi frågan och så snart vi har mer information att delge er så hittar ni den här.

2020-03-17: Procurator har fortsatt stora problem att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och kan inte garantera leveranstider. Procurator har beslutat prioritera samhällskritiska leveranser och ber upphandlande myndigheter säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner. Läs mer här (PDF-dokument, 98 kB, nytt fönster).

Procurator har stora problem med att leverera en del skyddsutrustning samt hygienprodukter på grund av utbrottet av coronavirus. Läs mer här (PDF-dokument, 66 kB, nytt fönster)

Information från Staples 2020-04-02

Ny leveransinformation från Staples. Kundinfo april -20 (PDF-dokument, 464 kB, nytt fönster)

Information december 2019

Procurator Sverige AB stänger och flyttar sitt lager mellan 23 december – 6 januari. Sista dag för orderläggning behöver därför ske senast 18 december för att leverans ska ske innan det tillfälliga uppehållet.

Det nya lagret öppnar den 7 januari och leveranser sker som vanligt igen.