Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018

Ramavtalet för kontor och skola samt datortillbehör 2018 erbjuder ett brett sortiment av artiklar inom kontor och skola, kopieringspapper och dator- och skrivartillbehör. Målet med detta ramavtal har varit att tillgodose upphandlande myndigheters behov av artiklar inom ovan nämnda områden.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Material för kontor och skola samt datormaterial 2018

2019-11-11 till 2023-11-10

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta innebär inte någon förändring för det befintliga ramavtalet. Organisationsnumret är fortfarande oförändrat. Vi vill därför uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i era tillämpliga system. Läs mer om namnbytet nedan i fliken Historik och viktiga händelser.

För upphandlande myndigheter som är på väg att införa samordnad varudistribution eller som redan har samordnad varudistribution, så har kraven för detta utökats betydligt. Krav har också ställts gällande e-handel som möjliggör för upphandlande myndigheter att höja sin ramavtalstrohet, följa upp sina inköp på ett smidigt sätt och skapa automatisk hantering av fakturor. Vidare har krav avseende miljö och hållbarhet på produkterna utökats betydligt mot tidigare ramavtal.

Ramavtalet omfattar

Anbudsområde 1 - Material för kontor och skola

 • Räknare och maskiner
 • Pennor, korrigering och linjal
 • Skrivbordstillbehör
 • Saxar, lim och fästmaterial
 • Pärmar och sortering
 • Papper, block och blanketter
 • Planeringstillbehör
 • Skolmaterial
 • Batterier

Anbudsområde 2 - Kopieringspapper

Anbudsområde utgörs av kopieringspapper för styckeförsäljning i kartong och upp till leveranser på pall.

Anbudsområde 3 – Dator- och skrivartillbehör

 • Datortillbehör
 • Skrivartillbehör
 • Ergonomiska tillbehör

Upphandlingen har inte omfattats av bildskärmar, datorer och skrivare.

Stöd för avrop

Som stöddokument finns ett Avropsstöd Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 framtaget. I Avropsstödet framgår en kort information om ramavtalen, anbudsområden samt gemensamma krav på produkter och tjänster.

Leveransstörningar på grund av pandemin

Staples ser fortsatta störningar indirekt orsakade av corona inom de flesta kategoriområden. Det är längre ledtider i hamnar runtom i världen pga störningar i de globala leveranskedjorna, samt en global brist på containrar. Det råder även en global brist på råmaterial inom olika områden vilket skapar en utmaning för tillverkarna. För närvarande är störningarna dels leverantörsspecifika och dessa varierar över tid, och dels knutna till områden med extraordinär efterfrågan. Staples inköpsavdelning arbetar med fullt fokus på att få prioritering hos leverantörerna och där det är möjligt även hitta alternativa leverantörer. Sammantaget innebär det att Staples klarar av att leverera mer eller mindre kompletta sortiment inom de flesta kategorier, även om restnoteringarna från specifika leverantörer och på enskilda produkter fortsatt är onormalt hög.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Lyreco har förvärvat Staples Solutions (2021-10-20)

Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta innebär inte någon förändring för det befintliga ramavtalet. Organisationsnumret är fortfarande oförändrat. Vi vill därför uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i era tillämpliga system. Läs mer här (PDF-dokument, 93 kB, nytt fönster).

Information från Staples

200916: Staples ser fortsatta störningar orsakade av corona inom de flesta kategoriområden. För närvarande är störningarna dels leverantörsspecifika och dessa varierar över tid, och dels knutna till områden med extraordinär efterfrågan. Staples inköpsavdelning arbetar med fullt fokus på att få prioritering hos leverantörerna och där det är möjligt även hitta alternativa leverantörer. Sammantaget innebär det att Staples klarar av att leverera mer eller mindre kompletta sortiment inom de flesta kategorier, även om restnoteringarna från specifika leverantörer och på enskilda produkter fortsatt är onormalt hög. På www.staplesnetshop.se finns dagsaktuella saldon samt förslag på alternativ med liknande eller snarlik funktion.

200422: Staples meddelar att det nu finns möjlighet att också få hemleverans för de personer som arbetar hemma.

200318: Restnoterade artiklar och låga lagersaldon

I rådande situation utom Staples kontroll (force majeure) upprätthålls ej ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet. Staples kan därav inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras. För att underlätta för dig som kund ligger en förtydligande text för de produkter som är hårdast drabbade: ”OBS! Denna produkt har osäker leveranstid på grund av coronavirusets utbrott. Vänligen se övrigt tillgängligt sortiment med aktuellt lagersaldo på www.staplesnetshop.se för beställning där eller i ert eget inköpssystem.”

Kundinfo Staples (PDF-dokument, 461 kB, nytt fönster).

200402: Ny leveransinformation från Staples Leveransinfo Staples (PDF-dokument, 464 kB, nytt fönster)