Fordon

Kategori Fordon innehåller de väsentligaste ramavtalen som en fordonsansvarig (fleetmanager) behöver. I denna kategori finns avtal för köp av nya fordon, drivmedel till fordonen samt olika ekonomiska lösningar om det finns behov av finansiering för bilinköpen.

Kontaktperson

Torunn Acking

Torunn Acking

Tel:
08 709 59 70
Skicka e-post

Kategoriansvarig Torunn Acking berättar om sin kategori

"Det finns ett mål att Sverige ska ingå bland världens första fossilfria välfärdsländer. För att minska utsläppen av växthusgaser krävs konkreta åtgärder genom tre b:n - bilen, bränslet och beteendet. Rena elbilar och gasbilar ökar säger prognoserna, vilket stämmer överens med vårt aktuella fordonsavtal Fordon 2018. Fokus på miljön är viktigt för alla och i den förnyade konkurrensutsättningen kan den avropande myndigheten anpassa kraven efter de miljömål som är satta i kommunen. Vi har även tillgodosett behovet av förmånsbilar. Ett välkommet tillskott i kategorin är dessutom det dynamiska inköpssystem (DIS) för Laddningspunkter. Där kommer våra kunder kunna avropa hårdvara och tjänster i olika delområden, för att underlätta laddningen av eldrivna fordon. Därmed blir vägen mot en fossilfri fordonsflotta både snabbare och rakare.

Utveckling: Som kategoriansvarig har jag öron och ögon öppna för att inte missa vad som händer inom mitt område. Att möta leverantörer och branschorganisationer är självklart. Det finns alltid något nytt att ta till sig."

Ramavtal inom Fordon

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Finansiell fordonsleasing 2020 2025-08-24 -
Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 2024-10-14 -
Laddningspunkter 2018-2 2026-12-13 -
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 2023-09-22 -
Fordon 2018 2023-02-03 -
Stationstankning 2017 2022-04-15 -

Pågående upphandlingar inom Fordon

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Laddningspunkter 2018-2 Pågående 1779 dagar kvar (2026-12-13) Februari 2021
Stationstankning 2021 Pågående - Mars 2022
Fordon 2022 Planerad - Februari 2023
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2022 Planerad - September 2023