Adda

Fordon

Kategori Fordon innehåller de väsentligaste ramavtalen som du som fordonsansvarig (fleetmanager) behöver. I denna kategori hittar du avtal för köp av nya fordon, olika finansiella leasinglösningar och ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för Laddningspunkter.

Kontaktperson

Torunn Acking

Torunn Acking

Tel:
08 709 59 70
Skicka e-post

Kategoriansvarig Torunn Acking berättar om sin kategori

"Det finns ett mål att Sverige ska ingå bland världens första fossiloberoende välfärdsländer. För att minska utsläppen av växthusgaser krävs konkreta åtgärder genom tre b:n - bilen, bränslet och beteendet. Rena elbilar och gasbilar ökar säger prognoserna, vilket stämmer överens med vårt aktuella fordonsavtal Fordon 2018. Fokus på miljön är viktigt för alla och i den förnyade konkurrensutsättningen kan den avropande myndigheten anpassa kraven efter de miljömål som är satta i kommunen. Vi har även tillgodosett behovet av förmånsbilar. Ett välkommet tillskott i kategorin är dessutom det dynamiska inköpssystem (DIS) för Laddningspunkter. Där kan du avropa hårdvara och tjänster i olika delområden, för att underlätta laddningen av eldrivna fordon. Därmed blir vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta både snabbare och rakare.

Utveckling: Som kategoriansvarig har jag öron och ögon öppna för att inte missa vad som händer inom mitt område. Att möta leverantörer och branschorganisationer är självklart. Det finns alltid något nytt att ta till sig."

Ramavtal inom Fordon

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Finansiell fordonsleasing 2020 2025-08-24 -
Fordon 2018 2023-02-03 -
Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 2024-10-14 -
Laddningspunkter 2018-2 2026-12-13 -

Pågående upphandlingar inom Fordon

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Fordon 2022 Pågående - Februari 2023
Laddningspunkter 2018-2 Pågående 1624 dagar kvar (2026-12-13) Februari 2021