Adda

Kan jag göra ytterligare preciseringar än dem som ni ger som exempel? Om vi behöver ett tillgänglighetsanpassat fordon?

Det är möjligt att göra preciseringar för att anpassa fordonet efter era unika behov. Helt nya funktionskrav får dock inte ställas.