Adda

Kan vi avropa vilket fordon som helst?

Nej, den förnyade konkurrensutsättningen konkurrensutsätter funktionen. För hjälp med hur ett avrop går till steg för steg, se Avropsvägledningen, punkt 3 Avrop på ramavtalet.