Adda

Vi har fått in ett anbud på fordon som är utanför sammanställningslistan, får vi anta det anbudet?

Kontroll av anbud ska alltid göras mot den senast uppdaterade fordonslistan, "Sammanställning personbilar/förmånsbilar/transportfordon - Fordon 2018 (datum)". Uppdatering av Sammanställningsfilerna utförs oftast på måndagar. Rekommendationen är att sätta sista anbudsdag på en tisdag för kunna göra en kontroll mot den senast uppdaterade listan.