Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

Avtalet med sina två delområden erbjuder förmånliga leasingalternativ. Det är enkelt att använda avtalet. En leverantör per delområde innebär att du kan ta direkt kontakt med den aktuella leverantören. Avtalet är ett komplement till Inköpscentralens fordonsavtal, eller motsvarande avtal.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2020-10-15 till 2024-10-14

Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år. Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet.

avtalskort.fordonsleasing.inkltjänster2019_450x300.jpg

Avtalskort Fordonsleasing inklusive tjänster 2019.pdf (127 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar leasing av personbilar och lättare transportfordon upp till 3,5 ton. Arbetsfordon som traktorer, åkergräsklippare och liknande omfattas inte.

Leverantören ska införskaffa fordon för uthyrning genom leasing till dig. Fordonen ska avropas från de fordonsleverantörer som du hänvisar till. Dessa kan vara upphandlade via exempelvis Inköpscentralens fordonsavtal eller på annat sätt.

Finansiell leasing (Volkswagen Sverige AB)

För finansiell leasing ska minst en av tilläggstjänsterna vagnparksadministration eller fordonsförsäljning inkluderas i avropet. Finansiell leasing innebär att det är du som kund som står för risken med restvärdet.

Operationell leasing (LeasePlan Sverige AB)

Operationell leasing innebär att leverantören förvaltar och tillhandahåller funktionen vagnpark åt dig, dvs ansvarar för all administration avseende fordon. Leverantören äger fordonet och står för risken med restvärdet.

Vid uppstartsmötet med leverantören fastställs den/de tjänster som du har behov av .

Så avropar och beställer du

Avropsanmälan görs via Mina sidor.

Avtal har tecknats med en leverantör per delområde. Efter uppstartsmöte med leverantören tecknas avropskontrakt, även leverantörens allmänna villkor ska undertecknas.

Stöd för avrop

Under Stöddokument finns flera dokument som du kan få hjälp genom:

 • Avropsvägledning Fordonsleasing inklusive tjänster 2019
 • Mall avropskontrakt
 • Bilaga till enskilt leasingkontrakt – Avtal om återköp och garanterade restvärden
 • Avropsberättigade parter

Välkommen på seminarium den 19 oktober - Lär dig mer om fordonsleasing

Läs mer och anmäl dig till det kostnadsfria seminariet här

 

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Leverantörerna förutspår att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid i avtalet.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.